Rank #
126 người thích điều này
sugar exchange  (SGR)
Sugar Exchange (SGR)
126 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Sugar Exchange to XDR Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ Sugar Exchange sang XDR cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell Sugar Exchange?

Sugar Exchange has a global 24-hour trading volume of . Sugar Exchange can be traded across 4 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about Sugar Exchange.

7-day price history of Sugar Exchange (SGR) to XDR

Compare the price & changes of Sugar Exchange in XDR for the week.
Date Day of the week 1 SGR to XDR 24hr Changes Change %
September 21, 2021 Tuesday N/A N/A ?
September 20, 2021 Monday N/A N/A ?
September 19, 2021 Sunday N/A N/A ?
September 18, 2021 Saturday N/A N/A ?
September 17, 2021 Friday N/A N/A ?
September 16, 2021 Thursday N/A N/A ?
September 15, 2021 Wednesday N/A N/A ?
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android