Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
swapcoinz  (SPAZ)
SwapCoinz (SPAZ)
$0,05438630 -6.9%
0,00000397 BTC -11.6%
0,00013422 ETH -9.9%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$224.185
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05183304 / $0,05853916
Cung lưu thông
? / 30.000.000
SPAZ
USD

SwapCoinz VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-27 0,00000000 Bs.F 55.741.518.613 Bs.F 14.216,55 Bs.F N/A
2020-10-26 0,00000000 Bs.F 53.855.180.284 Bs.F 14.520,46 Bs.F 14.216,55 Bs.F
2020-10-25 0,00000000 Bs.F 59.351.089.067 Bs.F 14.676,08 Bs.F 14.520,46 Bs.F
2020-10-24 0,00000000 Bs.F 64.337.250.705 Bs.F 14.484,59 Bs.F 14.676,08 Bs.F
2020-10-23 0,00000000 Bs.F 54.038.335.696 Bs.F 14.538,89 Bs.F 14.484,59 Bs.F
2020-10-22 0,00000000 Bs.F 50.265.097.480 Bs.F 14.383,79 Bs.F 14.538,89 Bs.F
2020-10-21 0,00000000 Bs.F 45.567.261.563 Bs.F 13.382,88 Bs.F 14.383,79 Bs.F
2020-10-20 0,00000000 Bs.F 42.574.778.594 Bs.F 13.180,39 Bs.F 13.382,88 Bs.F
2020-10-19 0,00000000 Bs.F 49.530.389.922 Bs.F 12.887,24 Bs.F 13.180,39 Bs.F
2020-10-18 0,00000000 Bs.F 83.385.687 Bs.F 4.715,58 Bs.F 12.887,24 Bs.F
2020-10-17 0,00000000 Bs.F 52.756.250.355 Bs.F 12.758,75 Bs.F 4.715,58 Bs.F
2020-10-16 0,00000000 Bs.F 49.107.205.159 Bs.F 12.951,27 Bs.F 12.758,75 Bs.F
2020-10-15 0,00000000 Bs.F 43.965.319.129 Bs.F 10.989,82 Bs.F 12.951,27 Bs.F
2020-10-14 0,00000000 Bs.F 47.429.666.462 Bs.F 11.439,17 Bs.F 10.989,82 Bs.F
2020-10-13 0,00000000 Bs.F 41.860.378.926 Bs.F 9.926,06 Bs.F 11.439,17 Bs.F
2020-10-12 0,00000000 Bs.F 37.449.668.889 Bs.F 9.805,47 Bs.F 9.926,06 Bs.F
2020-10-11 0,00000000 Bs.F 42.967.458.552 Bs.F 10.433,49 Bs.F 9.805,47 Bs.F
2020-10-10 0,00000000 Bs.F 44.883.807.448 Bs.F 10.695,27 Bs.F 10.433,49 Bs.F
2020-10-09 0,00000000 Bs.F 37.479.415.927 Bs.F 10.537,37 Bs.F 10.695,27 Bs.F
2020-10-08 0,00000000 Bs.F 35.224.598.567 Bs.F 10.582,37 Bs.F 10.537,37 Bs.F
2020-10-07 0,00000000 Bs.F 41.680.033.185 Bs.F 11.272,07 Bs.F 10.582,37 Bs.F
2020-10-06 0,00000000 Bs.F 41.171.226.479 Bs.F 11.221,18 Bs.F 11.272,07 Bs.F
2020-10-05 0,00000000 Bs.F 905.179.947 Bs.F 9.129,65 Bs.F 11.221,18 Bs.F
2020-10-04 0,00000000 Bs.F 81.568.143 Bs.F 6.838,95 Bs.F 9.129,65 Bs.F
2020-10-03 0,00000000 Bs.F 10.425.290.806 Bs.F 5.775,11 Bs.F 6.838,95 Bs.F
2020-10-02 0,00000000 Bs.F 29.307.699.358 Bs.F 6.799,81 Bs.F 5.775,11 Bs.F
2020-10-01 0,00000000 Bs.F 28.481.044.899 Bs.F 6.935,34 Bs.F 6.799,81 Bs.F
2020-09-30 0,00000000 Bs.F 28.430.272.113 Bs.F 6.948,56 Bs.F 6.935,34 Bs.F
2020-09-29 0,00000000 Bs.F 27.046.523.505 Bs.F 6.886,88 Bs.F 6.948,56 Bs.F
2020-09-28 0,00000000 Bs.F 31.903.422.038 Bs.F 7.709,35 Bs.F 6.886,88 Bs.F
2020-09-27 0,00000000 Bs.F 30.661.883.135 Bs.F 7.603,45 Bs.F 7.709,35 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android