taklimakan network  (TAN)
Taklimakan Network (TAN)
$0,00129249 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-08-01 13:50:14 UTC (3 ngày trước)
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
TAN
USD

Taklimakan Network CNY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-02 0,00901535 ¥ N/A
2020-08-01 0,00881214 ¥ 0,00901535 ¥
2020-07-31 0,00881214 ¥ 0,00881214 ¥
2020-07-27 0,00365412 ¥ 0,00881214 ¥
2020-07-26 0,00365412 ¥ 0,00365412 ¥
2020-07-24 0,00829099 ¥ 0,00365412 ¥
2020-07-23 0,00830428 ¥ 0,00829099 ¥
2020-07-22 0,00769539 ¥ 0,00830428 ¥
2020-07-21 0,00742324 ¥ 0,00769539 ¥
2020-07-20 0,00752159 ¥ 0,00742324 ¥
2020-07-19 0,00741560 ¥ 0,00752159 ¥
2020-07-18 0,00732571 ¥ 0,00741560 ¥
2020-07-17 0,00734925 ¥ 0,00732571 ¥
2020-07-16 0,00751341 ¥ 0,00734925 ¥
2020-07-15 0,00751632 ¥ 0,00751341 ¥
2020-07-14 0,00756533 ¥ 0,00751632 ¥
2020-07-13 0,00763592 ¥ 0,00756533 ¥
2020-07-12 0,00755451 ¥ 0,00763592 ¥
2020-07-11 0,00760500 ¥ 0,00755451 ¥
2020-07-10 0,00760500 ¥ 0,00760500 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android