teloscoin  (TELOS)
Teloscoin (TELOS)
$0,00862879 7.0%
0,00000093 BTC 3.8%
187 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.336.280
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.132,51
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00806539 / $0,00896619
Cung lưu thông
154.250.933 / ?
TELOS
USD

Teloscoin HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-06 2,55 Ft N/A
2020-07-05 3,58 Ft 2,55 Ft
2020-07-04 3,00 Ft 3,58 Ft
2020-07-03 2,94 Ft 3,00 Ft
2020-07-02 3,64 Ft 2,94 Ft
2020-07-01 3,69 Ft 3,64 Ft
2020-06-30 3,05 Ft 3,69 Ft
2020-06-29 2,99 Ft 3,05 Ft
2020-06-28 3,01 Ft 2,99 Ft
2020-06-27 3,31 Ft 3,01 Ft
2020-06-26 2,69 Ft 3,31 Ft
2020-06-25 2,60 Ft 2,69 Ft
2020-06-24 2,50 Ft 2,60 Ft
2020-06-23 2,65 Ft 2,50 Ft
2020-06-22 2,76 Ft 2,65 Ft
2020-06-21 2,61 Ft 2,76 Ft
2020-06-20 2,69 Ft 2,61 Ft
2020-06-19 2,51 Ft 2,69 Ft
2020-06-18 2,52 Ft 2,51 Ft
2020-06-17 2,65 Ft 2,52 Ft
2020-06-16 2,37 Ft 2,65 Ft
2020-06-15 2,48 Ft 2,37 Ft
2020-06-14 2,49 Ft 2,48 Ft
2020-06-13 2,61 Ft 2,49 Ft
2020-06-12 2,68 Ft 2,61 Ft
2020-06-11 2,48 Ft 2,68 Ft
2020-06-10 2,51 Ft 2,48 Ft
2020-06-09 2,52 Ft 2,51 Ft
2020-06-08 2,58 Ft 2,52 Ft
2020-06-07 2,38 Ft 2,58 Ft
2020-06-06 2,67 Ft 2,38 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android