teloscoin  (TELOS)
Teloscoin (TELOS)
$0,00880656 1.4%
0,00000096 BTC -0.3%
187 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.358.647
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.381,28
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00806539 / $0,00918796
Cung lưu thông
154.250.933 / ?
TELOS
USD

Teloscoin KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-06 9,74 ₩ N/A
2020-07-05 13,68 ₩ 9,74 ₩
2020-07-04 11,46 ₩ 13,68 ₩
2020-07-03 11,29 ₩ 11,46 ₩
2020-07-02 13,97 ₩ 11,29 ₩
2020-07-01 14,02 ₩ 13,97 ₩
2020-06-30 11,53 ₩ 14,02 ₩
2020-06-29 11,36 ₩ 11,53 ₩
2020-06-28 11,43 ₩ 11,36 ₩
2020-06-27 12,58 ₩ 11,43 ₩
2020-06-26 10,26 ₩ 12,58 ₩
2020-06-25 10,04 ₩ 10,26 ₩
2020-06-24 9,79 ₩ 10,04 ₩
2020-06-23 10,41 ₩ 9,79 ₩
2020-06-22 10,79 ₩ 10,41 ₩
2020-06-21 10,22 ₩ 10,79 ₩
2020-06-20 10,53 ₩ 10,22 ₩
2020-06-19 9,87 ₩ 10,53 ₩
2020-06-18 9,97 ₩ 9,87 ₩
2020-06-17 10,46 ₩ 9,97 ₩
2020-06-16 9,38 ₩ 10,46 ₩
2020-06-15 9,70 ₩ 9,38 ₩
2020-06-14 9,75 ₩ 9,70 ₩
2020-06-13 10,22 ₩ 9,75 ₩
2020-06-12 10,55 ₩ 10,22 ₩
2020-06-11 9,76 ₩ 10,55 ₩
2020-06-10 9,91 ₩ 9,76 ₩
2020-06-09 9,92 ₩ 9,91 ₩
2020-06-08 10,22 ₩ 9,92 ₩
2020-06-07 9,43 ₩ 10,22 ₩
2020-06-06 10,54 ₩ 9,43 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android