teloscoin  (TELOS)
Teloscoin (TELOS)
$0,00758942 -4.3%
0,00000079 BTC 0.9%
179 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.139.282
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.478,60
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00715081 / $0,00809328
Cung lưu thông
150.114.539 / ?
TELOS
USD

Teloscoin LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 1,39 Rs N/A
2020-06-01 1,52 Rs 1,39 Rs
2020-05-31 1,37 Rs 1,52 Rs
2020-05-30 1,47 Rs 1,37 Rs
2020-05-29 1,44 Rs 1,47 Rs
2020-05-28 1,34 Rs 1,44 Rs
2020-05-27 1,36 Rs 1,34 Rs
2020-05-26 1,39 Rs 1,36 Rs
2020-05-25 1,39 Rs 1,39 Rs
2020-05-24 1,32 Rs 1,39 Rs
2020-05-23 1,31 Rs 1,32 Rs
2020-05-22 1,28 Rs 1,31 Rs
2020-05-21 1,33 Rs 1,28 Rs
2020-05-20 1,38 Rs 1,33 Rs
2020-05-19 1,45 Rs 1,38 Rs
2020-05-18 1,49 Rs 1,45 Rs
2020-05-17 1,45 Rs 1,49 Rs
2020-05-16 1,56 Rs 1,45 Rs
2020-05-15 1,66 Rs 1,56 Rs
2020-05-14 1,52 Rs 1,66 Rs
2020-05-13 1,40 Rs 1,52 Rs
2020-05-12 1,40 Rs 1,40 Rs
2020-05-11 1,44 Rs 1,40 Rs
2020-05-10 1,55 Rs 1,44 Rs
2020-05-09 1,64 Rs 1,55 Rs
2020-05-08 1,68 Rs 1,64 Rs
2020-05-07 1,60 Rs 1,68 Rs
2020-05-06 1,57 Rs 1,60 Rs
2020-05-05 1,54 Rs 1,57 Rs
2020-05-04 1,64 Rs 1,54 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android