Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.319.141.357 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 38.658.666.030 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,86%
tenx  (PAY)
TenX (PAY)
$0,05210020 -0,95%
0,00036761 ETH 1,2%
2.312 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.155.201
KL giao dịch trong 24 giờ
$308.133
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05181199 / $0,05338797
Cung lưu thông
118.141.601 / 205.218.256
PAY
USD

TenX (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 40,34 CLP$ N/A
2019-12-13 40,77 CLP$ 40,34 CLP$
2019-12-12 40,87 CLP$ 40,77 CLP$
2019-12-11 41,71 CLP$ 40,87 CLP$
2019-12-10 44,55 CLP$ 41,71 CLP$
2019-12-09 44,30 CLP$ 44,55 CLP$
2019-12-08 44,27 CLP$ 44,30 CLP$
2019-12-07 44,29 CLP$ 44,27 CLP$
2019-12-06 43,77 CLP$ 44,29 CLP$
2019-12-05 44,07 CLP$ 43,77 CLP$
2019-12-04 45,42 CLP$ 44,07 CLP$
2019-12-03 45,26 CLP$ 45,42 CLP$
2019-12-02 49,06 CLP$ 45,26 CLP$
2019-12-01 50,67 CLP$ 49,06 CLP$
2019-11-30 52,46 CLP$ 50,67 CLP$
2019-11-29 48,96 CLP$ 52,46 CLP$
2019-11-28 44,85 CLP$ 48,96 CLP$
2019-11-27 41,85 CLP$ 44,85 CLP$
2019-11-26 43,70 CLP$ 41,85 CLP$
2019-11-25 42,63 CLP$ 43,70 CLP$
2019-11-24 48,17 CLP$ 42,63 CLP$
2019-11-23 48,16 CLP$ 48,17 CLP$
2019-11-22 50,46 CLP$ 48,16 CLP$
2019-11-21 53,06 CLP$ 50,46 CLP$
2019-11-20 52,91 CLP$ 53,06 CLP$
2019-11-19 54,24 CLP$ 52,91 CLP$
2019-11-18 56,36 CLP$ 54,24 CLP$
2019-11-17 57,06 CLP$ 56,36 CLP$
2019-11-16 56,26 CLP$ 57,06 CLP$
2019-11-15 59,42 CLP$ 56,26 CLP$
2019-11-14 56,54 CLP$ 59,42 CLP$