🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
tesla token  (TSL)
Tesla Token (TSL)
$0,00068141 12.2%
0,00000001 BTC 11.3%
0,00000017 ETH 0.6%
764 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$396.460
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.602,56
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00060397 / $0,00087381
Cung lưu thông
582.260.999 / 1.000.000.000
TSL
USD

Tesla Token SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 747.619.654 sats 22.001.875 sats 1,28 sats N/A
2021-05-08 617.248.091 sats 21.312.480 sats 1,06 sats 1,28 sats
2021-05-07 804.414.144 sats 23.229.165 sats 1,38 sats 1,06 sats
2021-05-06 683.074.303 sats 3.385.671 sats 1,17 sats 1,38 sats
2021-05-05 735.619.824 sats 10.579.351 sats 1,26 sats 1,17 sats
2021-05-04 791.637.660 sats 3.381.982 sats 1,36 sats 1,26 sats
2021-05-03 702.963.486 sats 970.577 sats 1,18 sats 1,36 sats
2021-05-02 722.823.361 sats 1.338.987 sats 1,24 sats 1,18 sats
2021-05-01 793.535.792 sats 4.362.247 sats 1,36 sats 1,24 sats
2021-04-30 933.911.286 sats 4.293.392 sats 1,60 sats 1,36 sats
2021-04-29 831.859.728 sats 6.208.564 sats 1,43 sats 1,60 sats
2021-04-28 676.133.914 sats 4.823.024 sats 1,16 sats 1,43 sats
2021-04-27 790.286.522 sats 8.583.045 sats 1,36 sats 1,16 sats
2021-04-26 684.632.769 sats 2.753.412 sats 1,18 sats 1,36 sats
2021-04-25 622.630.193 sats 6.193.434 sats 1,07 sats 1,18 sats
2021-04-24 660.811.987 sats 7.327.054 sats 1,02 sats 1,07 sats
2021-04-23 844.677.766 sats 2.395.313 sats 1,46 sats 1,02 sats
2021-04-22 801.032.180 sats 7.295.171 sats 1,38 sats 1,46 sats
2021-04-21 844.114.487 sats 7.666.901 sats 1,45 sats 1,38 sats
2021-04-20 982.139.503 sats 14.808.695 sats 1,69 sats 1,45 sats
2021-04-19 1.096.671.670 sats 13.756.282 sats 1,88 sats 1,69 sats
2021-04-18 1.099.512.204 sats 22.431.908 sats 1,89 sats 1,88 sats
2021-04-17 1.193.610.721 sats 8.388.709 sats 2,05 sats 1,89 sats
2021-04-16 1.131.142.976 sats 7.398.249 sats 1,78 sats 2,05 sats
2021-04-15 994.603.276 sats 10.085.670 sats 1,71 sats 1,78 sats
2021-04-14 1.167.701.709 sats 28.463.456 sats 1,88 sats 1,71 sats
2021-04-13 1.203.591.938 sats 70.222.043 sats 2,07 sats 1,88 sats
2021-04-12 1.295.320.859 sats 28.314.207 sats 2,22 sats 2,07 sats
2021-04-11 1.150.112.773 sats 31.062.474 sats 1,97 sats 2,22 sats
2021-04-10 840.019.226 sats 18.975.538 sats 1,48 sats 1,97 sats
2021-04-09 769.403.956 sats 21.015.428 sats 1,32 sats 1,48 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android