tether  (USDT)
Tether (USDT)
$1,00 -0.1%
0,00442461 ETH 0.3%
8.375 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$9.704.345.978
KL giao dịch trong 24 giờ
$15.727.622.838
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,999322 / $1,00
Cung lưu thông
9.702.878.765 / 9.789.282.509
USDT
USD

Tether XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-04 0,724282 XDR N/A
2020-07-03 0,725090 XDR 0,724282 XDR
2020-07-02 0,727045 XDR 0,725090 XDR
2020-07-01 0,726577 XDR 0,727045 XDR
2020-06-30 0,725557 XDR 0,726577 XDR
2020-06-29 0,726181 XDR 0,725557 XDR
2020-06-28 0,725409 XDR 0,726181 XDR
2020-06-27 0,725015 XDR 0,725409 XDR
2020-06-26 0,724728 XDR 0,725015 XDR
2020-06-25 0,724226 XDR 0,724728 XDR
2020-06-24 0,724707 XDR 0,724226 XDR
2020-06-23 0,725828 XDR 0,724707 XDR
2020-06-22 0,725563 XDR 0,725828 XDR
2020-06-21 0,724972 XDR 0,725563 XDR
2020-06-20 0,725188 XDR 0,724972 XDR
2020-06-19 0,724191 XDR 0,725188 XDR
2020-06-18 0,723619 XDR 0,724191 XDR
2020-06-17 0,723419 XDR 0,723619 XDR
2020-06-16 0,725400 XDR 0,723419 XDR
2020-06-15 0,721536 XDR 0,725400 XDR
2020-06-14 0,722169 XDR 0,721536 XDR
2020-06-13 0,722502 XDR 0,722169 XDR
2020-06-12 0,720989 XDR 0,722502 XDR
2020-06-11 0,722894 XDR 0,720989 XDR
2020-06-10 0,724150 XDR 0,722894 XDR
2020-06-09 0,724521 XDR 0,724150 XDR
2020-06-08 0,725214 XDR 0,724521 XDR
2020-06-07 0,724749 XDR 0,725214 XDR
2020-06-06 0,724277 XDR 0,724749 XDR
2020-06-05 0,726776 XDR 0,724277 XDR
2020-06-04 0,726210 XDR 0,726776 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android