Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 283.006.653.335 $ 3,8%
Lưu lượng 24 giờ: 61.071.532.510 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,2%
XRP 6,23%
tezos  (XTZ)
Tezos (XTZ)
$1,25 2,6%
0,00013820 BTC -2,5%
1.273 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$997.626.552
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.004.956
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,22 / $1,29
Nguồn cung khả dụng
797.534.889 / ∞
XTZ
USD

Sàn giao dịch Tezos

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
1 $
1,2505 USDT
0.03% 22.341 $ 65.879 $
815.157 $
650031,204 XTZ
13,60% Gần đây
2
1 $
1,2583 USD
0.46% 29.237 $ 100.371 $
79.922 $
63515,720 XTZ
1,33% Gần đây
3
1 $
1,1113 EUR
0.47% 31.029 $ 31.630 $
536.720 $
430086,192 XTZ
8,96% Gần đây
4
1 $
1,2483 USD
0.61% 30.953 $ 33.167 $
398.113 $
318924,071 XTZ
6,64% Gần đây
5
1 $
0,0001374 XBT
0.51% 22.683 $ 18.849 $
314.982 $
253155,832 XTZ
5,26% Gần đây
6
1 $
0,000138 BTC
0.56% 18.122 $ 9.319 $
189.996 $
152038,343 XTZ
3,17% Gần đây
7
1 $
0,00013895 BTC
0.99% 3.687 $ 7.543 $
63.394 $
50332,330 XTZ
1,06% Gần đây
8
1 $
0,0046359 ETH
1.28% 5.199 $ 5.119 $
25.536 $
20402,171 XTZ
0,43% Gần đây
9
1 $
0,004691 ETH
0.77% 6.280 $ 167 $
36.963 $
29185,335 XTZ
0,62% Gần đây
10
1 $
1508 KRW
0.33% 18.365 $ 22.917 $
103.152 $
81160,868 XTZ
1,72% Gần đây
11
1 $
0,00013751 BTC
0.02% 12.054 $ 15.013 $
341.172 $
273229,600 XTZ
5,68% Gần đây
12
1 $
1,246058 USD
0.51% 6.916 $ 11.644 $
119.970 $
96280,000 XTZ
2,00% Gần đây
13
1 $
0,0001379 BTC
0.66% 6.708 $ 10.333 $
129.778 $
103926,633 XTZ
2,17% Gần đây
14
1 $
0,00462838 ETH
1.18% 4.528 $ 4.083 $
68.766 $
55016,800 XTZ
1,14% Gần đây
15
1 $
0,004642 ETH
0.45% 541 $ 5.107 $
18.579 $
14846,671 XTZ
0,31% Gần đây
16
XT XT
1 $
0,00013815 BTC
0.43% 2.649 $ 3.490 $
43.222 $
34549,598 XTZ
0,72% Gần đây
17
XT XT
1 $
8,6917 SXC
0.5% 1.365 $ 2.309 $
37.841 $
30260,694 XTZ
0,63% Gần đây
18
XT XT
1 $
1,2494 USDT
0.48% 1.367 $ 1.452 $
40.910 $
32651,360 XTZ
0,68% Gần đây
19
1 $
0,00013793 BTC
1.48% 3.174 $ 3.484 $
1.588.307 $
1268936,000 XTZ
26,45% Gần đây
20
1 $
0,00466389 ETH
2.07% 392 $ 1.980 $
993.155 $
788231,600 XTZ
16,54% Gần đây
21
1 $
0,00014875 BTC
13.08% - -
236 $
174,694 XTZ
0,00% Gần đây -
22
1 $
0,00013734 BTC
- - -
62.604 $
50185,520 XTZ
1,04% Gần đây -
23
1 $
1,69 CAD
4.29% 1.044 $ 0 $
2.618 $
2080,608 XTZ
khoảng 8 giờ trước
24
0 $
0 BTC
100.0% 0 $ 10 $
0 $
0,000 XTZ
3 ngày trước -
25
0 $
0 USD
100.0% 0 $ 10 $
0 $
0,000 XTZ
3 ngày trước -
26
0 $
0 ETH
100.0% 0 $ 3 $
0 $
0,000 XTZ
3 ngày trước -
27
0 $
0 RUB
100.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 XTZ
3 ngày trước -
28
1 $
1,23 USDT
8.78% - -
371 $
295,110 XTZ
khoảng 5 giờ trước -
29
ZB ZB
1 $
1,1523 USDT
19.16% 0 $ 336 $
1 $
0,498 XTZ
khoảng 21 giờ trước -
30
1 $
0,00010001 BTC
39.01% 0 $ 61 $
15 $
15,718 XTZ
khoảng 5 giờ trước -
31
1 $
1,2 USDT
96.53% 10 $ 0 $
9 $
7,335 XTZ
khoảng 5 giờ trước -
32
1 $
0,00010001 BTC
39.01% 0 $ 61 $
0 $
0,000 XTZ
khoảng 5 giờ trước -
33
1 $
0,00015418 BTC
27.86% 0 $ 0 $
0 $
0,000 XTZ
1 ngày trước -
34
1 $
1,2 USDT
96.53% 10 $ 0 $
0 $
0,000 XTZ
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale