theta network  (THETA)
Theta Network (THETA)
$0,318857 8.6%
0,00081679 ETH 2.3%
4.445 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$318.790.790
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.821.190
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,293513 / $0,321162
Cung lưu thông
1.000.000.000 / 1.000.000.000
THETA
USD

Theta Network UAH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-08 8,50 ₴ N/A
2020-08-07 8,80 ₴ 8,50 ₴
2020-08-06 8,68 ₴ 8,80 ₴
2020-08-05 9,18 ₴ 8,68 ₴
2020-08-04 7,99 ₴ 9,18 ₴
2020-08-03 7,76 ₴ 7,99 ₴
2020-08-02 8,68 ₴ 7,76 ₴
2020-08-01 7,45 ₴ 8,68 ₴
2020-07-31 7,12 ₴ 7,45 ₴
2020-07-30 6,89 ₴ 7,12 ₴
2020-07-29 6,94 ₴ 6,89 ₴
2020-07-28 6,68 ₴ 6,94 ₴
2020-07-27 6,96 ₴ 6,68 ₴
2020-07-26 7,21 ₴ 6,96 ₴
2020-07-25 6,97 ₴ 7,21 ₴
2020-07-24 7,19 ₴ 6,97 ₴
2020-07-23 7,08 ₴ 7,19 ₴
2020-07-22 6,60 ₴ 7,08 ₴
2020-07-21 6,53 ₴ 6,60 ₴
2020-07-20 6,61 ₴ 6,53 ₴
2020-07-19 6,77 ₴ 6,61 ₴
2020-07-18 6,57 ₴ 6,77 ₴
2020-07-17 6,38 ₴ 6,57 ₴
2020-07-16 6,42 ₴ 6,38 ₴
2020-07-15 6,54 ₴ 6,42 ₴
2020-07-14 6,66 ₴ 6,54 ₴
2020-07-13 7,51 ₴ 6,66 ₴
2020-07-12 6,85 ₴ 7,51 ₴
2020-07-11 6,54 ₴ 6,85 ₴
2020-07-10 6,48 ₴ 6,54 ₴
2020-07-09 6,76 ₴ 6,48 ₴
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android