👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
ti-value  (TV)
Ti-Value (TV)
$0,00594949 2,7%
0,00000069 BTC 0,29%
5 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.131,76
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00576260 / $0,00606724
Cung lưu thông
? / 210.000.000
TV
USD

Ti-Value (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-26 0,00034318 BNB N/A
2020-01-25 0,00033974 BNB 0,00034318 BNB
2020-01-24 0,00034218 BNB 0,00033974 BNB
2020-01-23 0,00033147 BNB 0,00034218 BNB
2020-01-22 0,00032896 BNB 0,00033147 BNB
2020-01-21 0,00034535 BNB 0,00032896 BNB
2020-01-20 0,00033688 BNB 0,00034535 BNB
2020-01-19 0,00033686 BNB 0,00033688 BNB
2020-01-18 0,00033646 BNB 0,00033686 BNB
2020-01-17 0,00032676 BNB 0,00033646 BNB
2020-01-16 0,00035030 BNB 0,00032676 BNB
2020-01-15 0,00035215 BNB 0,00035030 BNB
2020-01-14 0,00034805 BNB 0,00035215 BNB
2020-01-13 0,00033842 BNB 0,00034805 BNB
2020-01-12 0,00034071 BNB 0,00033842 BNB
2020-01-11 0,00033044 BNB 0,00034071 BNB
2020-01-10 0,00033580 BNB 0,00033044 BNB
2020-01-09 0,00036143 BNB 0,00033580 BNB
2020-01-08 0,00037065 BNB 0,00036143 BNB
2020-01-07 0,00036494 BNB 0,00037065 BNB
2020-01-06 0,00037251 BNB 0,00036494 BNB
2020-01-05 0,00037674 BNB 0,00037251 BNB
2020-01-04 0,00041770 BNB 0,00037674 BNB
2020-01-03 0,00046405 BNB 0,00041770 BNB
2020-01-02 0,00048577 BNB 0,00046405 BNB
2020-01-01 0,00046747 BNB 0,00048577 BNB
2019-12-31 0,00045754 BNB 0,00046747 BNB
2019-12-30 0,00056077 BNB 0,00045754 BNB
2019-12-29 0,00067693 BNB 0,00056077 BNB
2019-12-28 0,00079343 BNB 0,00067693 BNB
2019-12-27 0,04670907 BNB 0,00079343 BNB
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android