🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
ti-value  (TV)
Ti-Value (TV)
$0,01193122 25.4%
0,00000037 BTC 36.9%
29 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$52.566
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00601869 / $0,01448720
Cung lưu thông
? / 210.000.000
TV
USD

Ti-Value BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-21 0,0000000000 BNB 1.276 BNB 0,00028572 BNB N/A
2021-01-20 0,0000000000 BNB 869,356 BNB 0,00019972 BNB 0,00028572 BNB
2021-01-19 0,0000000000 BNB 1.401 BNB 0,00031960 BNB 0,00019972 BNB
2021-01-18 0,0000000000 BNB 1.462 BNB 0,00030994 BNB 0,00031960 BNB
2021-01-17 0,0000000000 BNB 1.469 BNB 0,00025645 BNB 0,00030994 BNB
2021-01-16 0,0000000000 BNB 1.493 BNB 0,00030916 BNB 0,00025645 BNB
2021-01-15 0,0000000000 BNB 1.355 BNB 0,00030479 BNB 0,00030916 BNB
2021-01-14 0,0000000000 BNB 1.010 BNB 0,00023304 BNB 0,00030479 BNB
2021-01-13 0,0000000000 BNB 1.322 BNB 0,00030139 BNB 0,00023304 BNB
2021-01-12 0,0000000000 BNB 1.430 BNB 0,00027444 BNB 0,00030139 BNB
2021-01-11 0,0000000000 BNB 946,574 BNB 0,00017078 BNB 0,00027444 BNB
2021-01-10 0,0000000000 BNB 1.209 BNB 0,00024005 BNB 0,00017078 BNB
2021-01-09 0,0000000000 BNB 994,237 BNB 0,00018927 BNB 0,00024005 BNB
2021-01-08 0,0000000000 BNB 1.013 BNB 0,00009980 BNB 0,00018927 BNB
2021-01-07 0,0000000000 BNB 1.877 BNB 0,00033629 BNB 0,00009980 BNB
2021-01-06 0,0000000000 BNB 2.005 BNB 0,00045453 BNB 0,00033629 BNB
2021-01-05 0,0000000000 BNB 2.049 BNB 0,00041762 BNB 0,00045453 BNB
2021-01-04 0,0000000000 BNB 2.136 BNB 0,00045770 BNB 0,00041762 BNB
2021-01-03 0,0000000000 BNB 1.892 BNB 0,00041735 BNB 0,00045770 BNB
2021-01-02 0,0000000000 BNB 2.350 BNB 0,00051267 BNB 0,00041735 BNB
2021-01-01 0,0000000000 BNB 1.724 BNB 0,00039197 BNB 0,00051267 BNB
2020-12-31 0,0000000000 BNB 2.219 BNB 0,00048272 BNB 0,00039197 BNB
2020-12-30 0,0000000000 BNB 1.921 BNB 0,00038303 BNB 0,00048272 BNB
2020-12-29 0,0000000000 BNB 2.304 BNB 0,00051048 BNB 0,00038303 BNB
2020-12-28 0,0000000000 BNB 2.019 BNB 0,00045281 BNB 0,00051048 BNB
2020-12-27 0,0000000000 BNB 2.363 BNB 0,00054022 BNB 0,00045281 BNB
2020-12-26 0,0000000000 BNB 1.887 BNB 0,00040667 BNB 0,00054022 BNB
2020-12-25 0,0000000000 BNB 1.734 BNB 0,00037131 BNB 0,00040667 BNB
2020-12-24 0,0000000000 BNB 2.114 BNB 0,00045954 BNB 0,00037131 BNB
2020-12-23 0,0000000000 BNB 1.518 BNB 0,00035353 BNB 0,00045954 BNB
2020-12-22 0,0000000000 BNB 1.705 BNB 0,00036847 BNB 0,00035353 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android