🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
ti-value  (TV)
Ti-Value (TV)
$0,01205054 13.0%
0,00000028 BTC 22.2%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$99.478
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00501310 / $0,01573385
Cung lưu thông
? / 210.000.000
TV
USD

Ti-Value HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-02-28 0,00000000 Ft 24.295.666 Ft 3,73 Ft N/A
2021-02-27 0,00000000 Ft 18.428.554 Ft 4,17 Ft 3,73 Ft
2021-02-26 0,00000000 Ft 24.557.496 Ft 4,31 Ft 4,17 Ft
2021-02-25 0,00000000 Ft 18.906.432 Ft 2,56 Ft 4,31 Ft
2021-02-24 0,00000000 Ft 40.729.103 Ft 3,25 Ft 2,56 Ft
2021-02-23 0,00000000 Ft 30.548.633 Ft 2,54 Ft 3,25 Ft
2021-02-22 0,00000000 Ft 21.742.819 Ft 2,89 Ft 2,54 Ft
2021-02-21 0,00000000 Ft 47.986.429 Ft 4,61 Ft 2,89 Ft
2021-02-20 0,00000000 Ft 39.034.808 Ft 2,79 Ft 4,61 Ft
2021-02-19 0,00000000 Ft 37.005.086 Ft 4,14 Ft 2,79 Ft
2021-02-18 0,00000000 Ft 22.121.050 Ft 3,07 Ft 4,14 Ft
2021-02-17 0,00000000 Ft 34.844.140 Ft 4,89 Ft 3,07 Ft
2021-02-16 0,00000000 Ft 50.814.748 Ft 1,99 Ft 4,89 Ft
2021-02-15 0,00000000 Ft 61.306.869 Ft 2,69 Ft 1,99 Ft
2021-02-14 0,00000000 Ft 51.810.373 Ft 2,63 Ft 2,69 Ft
2021-02-13 0,00000000 Ft 55.369.539 Ft 2,67 Ft 2,63 Ft
2021-02-12 0,00000000 Ft 36.069.158 Ft 2,94 Ft 2,67 Ft
2021-02-11 0,00000000 Ft 43.372.529 Ft 3,26 Ft 2,94 Ft
2021-02-10 0,00000000 Ft 44.299.718 Ft 2,90 Ft 3,26 Ft
2021-02-09 0,00000000 Ft 53.499.023 Ft 2,39 Ft 2,90 Ft
2021-02-08 0,00000000 Ft 30.423.899 Ft 3,23 Ft 2,39 Ft
2021-02-07 0,00000000 Ft 18.658.705 Ft 2,16 Ft 3,23 Ft
2021-02-06 0,00000000 Ft 26.544.860 Ft 2,52 Ft 2,16 Ft
2021-02-05 0,00000000 Ft 25.224.567 Ft 1,92 Ft 2,52 Ft
2021-02-04 0,00000000 Ft 27.100.633 Ft 1,74 Ft 1,92 Ft
2021-02-03 0,00000000 Ft 13.570.402 Ft 1,86 Ft 1,74 Ft
2021-02-02 0,00000000 Ft 28.625.355 Ft 2,07 Ft 1,86 Ft
2021-02-01 0,00000000 Ft 33.128.825 Ft 1,29 Ft 2,07 Ft
2021-01-31 0,00000000 Ft 15.781.347 Ft 1,68 Ft 1,29 Ft
2021-01-30 0,00000000 Ft 65.515.777 Ft 1,32 Ft 1,68 Ft
2021-01-29 0,00000000 Ft 14.336.101 Ft 2,30 Ft 1,32 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android