👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
ti-value  (TV)
Ti-Value (TV)
XAG0,00033463 2,2%
0,00000069 BTC 2,4%
5 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
XAG742,74
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XAG0,00031522 / XAG0,00033924
Cung lưu thông
? / 210.000.000
TV
XAG

Ti-Value - Silver - Troy Ounce Biểu đồ (TV/XAG)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Ti-Value sang XAG cho ngày hôm nay là XAG0,00033463. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XAG742,74

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0,80%
2,2%
13%
9,8%
-45%
-78%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android