👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tigercash  (TCH)
TigerCash (TCH)
$0,01435396 -0.8%
0,00005419 ETH -3.4%
67 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$249.852
KL giao dịch trong 24 giờ
$11.725.329
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01420658 / $0,01457470
Cung lưu thông
17.384.816 / 1.000.000.000
TCH
USD

TigerCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-17 1,60 ¥ N/A
2020-02-16 1,59 ¥ 1,60 ¥
2020-02-15 1,68 ¥ 1,59 ¥
2020-02-14 1,68 ¥ 1,68 ¥
2020-02-13 1,70 ¥ 1,68 ¥
2020-02-12 1,73 ¥ 1,70 ¥
2020-02-05 1,44 ¥ 1,73 ¥
2020-02-04 1,44 ¥ 1,44 ¥
2020-02-03 1,43 ¥ 1,44 ¥
2020-02-02 1,42 ¥ 1,43 ¥
2020-02-01 1,41 ¥ 1,42 ¥
2020-01-31 1,49 ¥ 1,41 ¥
2020-01-30 1,50 ¥ 1,49 ¥
2020-01-29 1,52 ¥ 1,50 ¥
2020-01-28 1,50 ¥ 1,52 ¥
2020-01-27 1,47 ¥ 1,50 ¥
2020-01-26 1,47 ¥ 1,47 ¥
2020-01-25 1,48 ¥ 1,47 ¥
2020-01-24 1,50 ¥ 1,48 ¥
2020-01-23 1,49 ¥ 1,50 ¥
2020-01-22 1,50 ¥ 1,49 ¥
2020-01-21 1,51 ¥ 1,50 ¥
2020-01-20 1,52 ¥ 1,51 ¥
2020-01-19 1,51 ¥ 1,52 ¥
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android