Rank #889
3.233 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035137235344 -1.1%
0,00000059 BTC 1.3%
0,00000942 ETH 2.2%
3.233 người thích điều này
$0,034460201922
24H Range
$0,037590562401
Vốn hóa thị trường $20.456.319
KL giao dịch trong 24 giờ $14.787.286
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 74.906.485 DH 181.901.779 DH 0,129831 DH N/A
2021-10-16 67.209.649 DH 16.177.663 DH 0,116210 DH 0,129831 DH
2021-10-15 68.809.329 DH 23.008.061 DH 0,118834 DH 0,116210 DH
2021-10-14 68.499.891 DH 63.284.991 DH 0,118695 DH 0,118834 DH
2021-10-13 61.148.319 DH 5.778.327 DH 0,106098 DH 0,118695 DH
2021-10-12 61.339.706 DH 11.302.148 DH 0,106239 DH 0,106098 DH
2021-10-11 64.559.344 DH 14.889.494 DH 0,110980 DH 0,106239 DH
2021-10-10 70.937.938 DH 24.963.880 DH 0,122560 DH 0,110980 DH
2021-10-09 65.246.857 DH 12.395.595 DH 0,113336 DH 0,122560 DH
2021-10-08 62.572.629 DH 10.679.053 DH 0,108413 DH 0,113336 DH
2021-10-07 63.508.088 DH 18.127.299 DH 0,110571 DH 0,108413 DH
2021-10-06 65.073.617 DH 11.422.528 DH 0,111887 DH 0,110571 DH
2021-10-05 62.534.217 DH 10.553.607 DH 0,107639 DH 0,111887 DH
2021-10-04 62.844.945 DH 24.454.098 DH 0,108804 DH 0,107639 DH
2021-10-03 65.269.756 DH 15.047.566 DH 0,113111 DH 0,108804 DH
2021-10-02 57.524.820 DH 8.571.493 DH 0,099735 DH 0,113111 DH
2021-10-01 53.415.632 DH 5.703.609 DH 0,092284 DH 0,099735 DH
2021-09-30 50.564.977 DH 4.857.255 DH 0,087580 DH 0,092284 DH
2021-09-29 51.247.252 DH 6.581.054 DH 0,088408 DH 0,087580 DH
2021-09-28 54.574.766 DH 5.810.685 DH 0,093843 DH 0,088408 DH
2021-09-27 56.007.335 DH 10.099.391 DH 0,096942 DH 0,093843 DH
2021-09-26 59.603.533 DH 21.043.980 DH 0,101484 DH 0,096942 DH
2021-09-25 59.740.612 DH 10.924.411 DH 0,102129 DH 0,101484 DH
2021-09-24 62.286.255 DH 19.148.750 DH 0,107610 DH 0,102129 DH
2021-09-23 60.502.298 DH 22.423.556 DH 0,104531 DH 0,107610 DH
2021-09-22 51.630.124 DH 11.002.419 DH 0,089565 DH 0,104531 DH
2021-09-21 58.634.865 DH 19.224.625 DH 0,103255 DH 0,089565 DH
2021-09-20 71.629.298 DH 14.190.546 DH 0,123886 DH 0,103255 DH
2021-09-19 75.088.044 DH 8.985.441 DH 0,129771 DH 0,123886 DH
2021-09-18 72.064.471 DH 7.400.172 DH 0,124586 DH 0,129771 DH
2021-09-17 75.387.845 DH 11.408.372 DH 0,130177 DH 0,124586 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android