Rank #889
3.233 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035755066941 1.5%
0,00000058 BTC 0.8%
0,00000940 ETH 1.8%
3.233 người thích điều này
$0,034460201922
24H Range
$0,037590562401
Vốn hóa thị trường $20.652.351
KL giao dịch trong 24 giờ $14.894.969
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 32.522 BCH 78.851 BCH 0,00005628 BCH N/A
2021-10-16 29.294 BCH 7.050 BCH 0,00005065 BCH 0,00005628 BCH
2021-10-15 31.386 BCH 10.498 BCH 0,00005422 BCH 0,00005065 BCH
2021-10-14 31.507 BCH 29.079 BCH 0,00005454 BCH 0,00005422 BCH
2021-10-13 28.249 BCH 2.685 BCH 0,00004929 BCH 0,00005454 BCH
2021-10-12 27.945 BCH 5.135 BCH 0,00004827 BCH 0,00004929 BCH
2021-10-11 30.019 BCH 6.927 BCH 0,00005163 BCH 0,00004827 BCH
2021-10-10 31.376 BCH 11.037 BCH 0,00005418 BCH 0,00005163 BCH
2021-10-09 29.819 BCH 5.666 BCH 0,00005180 BCH 0,00005418 BCH
2021-10-08 27.960 BCH 4.763 BCH 0,00004836 BCH 0,00005180 BCH
2021-10-07 27.877 BCH 7.976 BCH 0,00004865 BCH 0,00004836 BCH
2021-10-06 29.758 BCH 5.227 BCH 0,00005120 BCH 0,00004865 BCH
2021-10-05 30.763 BCH 5.212 BCH 0,00005315 BCH 0,00005120 BCH
2021-10-04 29.839 BCH 11.618 BCH 0,00005169 BCH 0,00005315 BCH
2021-10-03 32.212 BCH 7.427 BCH 0,00005583 BCH 0,00005169 BCH
2021-10-02 28.875 BCH 4.302 BCH 0,00005005 BCH 0,00005583 BCH
2021-10-01 29.000 BCH 3.097 BCH 0,00005010 BCH 0,00005005 BCH
2021-09-30 28.436 BCH 2.725 BCH 0,00004913 BCH 0,00005010 BCH
2021-09-29 29.226 BCH 3.759 BCH 0,00005049 BCH 0,00004913 BCH
2021-09-28 30.388 BCH 3.229 BCH 0,00005215 BCH 0,00005049 BCH
2021-09-27 30.458 BCH 5.469 BCH 0,00005250 BCH 0,00005215 BCH
2021-09-26 31.336 BCH 11.055 BCH 0,00005331 BCH 0,00005250 BCH
2021-09-25 31.582 BCH 5.799 BCH 0,00005421 BCH 0,00005331 BCH
2021-09-24 30.810 BCH 9.472 BCH 0,00005323 BCH 0,00005421 BCH
2021-09-23 30.157 BCH 11.201 BCH 0,00005222 BCH 0,00005323 BCH
2021-09-22 28.179 BCH 5.988 BCH 0,00004875 BCH 0,00005222 BCH
2021-09-21 29.595 BCH 9.646 BCH 0,00005181 BCH 0,00004875 BCH
2021-09-20 31.870 BCH 6.331 BCH 0,00005527 BCH 0,00005181 BCH
2021-09-19 32.553 BCH 3.889 BCH 0,00005616 BCH 0,00005527 BCH
2021-09-18 31.642 BCH 3.252 BCH 0,00005476 BCH 0,00005616 BCH
2021-09-17 32.013 BCH 4.850 BCH 0,00005534 BCH 0,00005476 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android