Rank #888
3.233 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035151839264 -1.0%
0,00000059 BTC 1.4%
0,00000943 ETH 2.3%
3.233 người thích điều này
$0,034460201922
24H Range
$0,037590562401
Vốn hóa thị trường $20.346.445
KL giao dịch trong 24 giờ $14.780.319
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 16.798.948.257 CLP$ 40.794.312.744 CLP$ 29,12 CLP$ N/A
2021-10-16 15.072.812.777 CLP$ 3.628.093.339 CLP$ 26,06 CLP$ 29,12 CLP$
2021-10-15 15.471.796.011 CLP$ 5.173.368.732 CLP$ 26,72 CLP$ 26,06 CLP$
2021-10-14 15.213.030.390 CLP$ 14.054.861.643 CLP$ 26,36 CLP$ 26,72 CLP$
2021-10-13 13.703.269.733 CLP$ 1.294.916.677 CLP$ 23,78 CLP$ 26,36 CLP$
2021-10-12 13.767.701.421 CLP$ 2.536.767.982 CLP$ 23,85 CLP$ 23,78 CLP$
2021-10-11 14.491.181.694 CLP$ 3.342.139.949 CLP$ 24,91 CLP$ 23,85 CLP$
2021-10-10 15.923.108.929 CLP$ 5.603.525.981 CLP$ 27,51 CLP$ 24,91 CLP$
2021-10-09 14.645.658.515 CLP$ 2.782.381.587 CLP$ 25,44 CLP$ 27,51 CLP$
2021-10-08 13.836.775.556 CLP$ 2.361.474.296 CLP$ 23,97 CLP$ 25,44 CLP$
2021-10-07 14.079.020.970 CLP$ 4.018.616.034 CLP$ 24,51 CLP$ 23,97 CLP$
2021-10-06 14.356.303.453 CLP$ 2.519.996.313 CLP$ 24,68 CLP$ 24,51 CLP$
2021-10-05 13.728.347.823 CLP$ 2.316.868.926 CLP$ 23,63 CLP$ 24,68 CLP$
2021-10-04 13.744.051.983 CLP$ 5.348.057.612 CLP$ 23,80 CLP$ 23,63 CLP$
2021-10-03 14.274.049.649 CLP$ 3.290.799.786 CLP$ 24,74 CLP$ 23,80 CLP$
2021-10-02 12.579.600.131 CLP$ 1.874.424.903 CLP$ 21,81 CLP$ 24,74 CLP$
2021-10-01 11.798.699.659 CLP$ 1.259.840.273 CLP$ 20,38 CLP$ 21,81 CLP$
2021-09-30 11.146.676.452 CLP$ 1.070.746.147 CLP$ 19,31 CLP$ 20,38 CLP$
2021-09-29 11.185.002.386 CLP$ 1.436.352.200 CLP$ 19,30 CLP$ 19,31 CLP$
2021-09-28 11.797.640.435 CLP$ 1.256.118.518 CLP$ 20,29 CLP$ 19,30 CLP$
2021-09-27 12.071.102.580 CLP$ 2.176.693.143 CLP$ 20,89 CLP$ 20,29 CLP$
2021-09-26 12.865.632.701 CLP$ 4.542.417.224 CLP$ 21,91 CLP$ 20,89 CLP$
2021-09-25 12.895.221.810 CLP$ 2.358.072.636 CLP$ 22,04 CLP$ 21,91 CLP$
2021-09-24 13.327.198.861 CLP$ 4.097.199.263 CLP$ 23,02 CLP$ 22,04 CLP$
2021-09-23 12.973.484.892 CLP$ 4.808.274.520 CLP$ 22,41 CLP$ 23,02 CLP$
2021-09-22 11.048.638.558 CLP$ 2.354.473.374 CLP$ 19,17 CLP$ 22,41 CLP$
2021-09-21 12.586.467.928 CLP$ 4.126.727.678 CLP$ 22,16 CLP$ 19,17 CLP$
2021-09-20 15.299.220.829 CLP$ 3.030.942.589 CLP$ 26,46 CLP$ 22,16 CLP$
2021-09-19 16.037.931.241 CLP$ 1.919.185.481 CLP$ 27,72 CLP$ 26,46 CLP$
2021-09-18 15.392.131.172 CLP$ 1.580.590.461 CLP$ 26,61 CLP$ 27,72 CLP$
2021-09-17 16.077.431.186 CLP$ 2.432.982.651 CLP$ 27,76 CLP$ 26,61 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android