Rank #932
3.272 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035437085044 -1.3%
0,00000056 BTC -3.8%
0,00000854 ETH -1.7%
3.272 người thích điều này
$0,034498781203
24H Range
$0,035911539141
Vốn hóa thị trường $20.457.814
KL giao dịch trong 24 giờ $2.370.777
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 128.504.990 kr. 12.479.813 kr. 0,222338 kr. N/A
2021-10-24 133.279.744 kr. 19.928.965 kr. 0,229312 kr. 0,222338 kr.
2021-10-23 127.287.068 kr. 12.618.407 kr. 0,219794 kr. 0,229312 kr.
2021-10-22 128.391.186 kr. 25.230.028 kr. 0,221272 kr. 0,219794 kr.
2021-10-21 133.472.608 kr. 19.842.751 kr. 0,229507 kr. 0,221272 kr.
2021-10-20 132.788.872 kr. 36.535.154 kr. 0,229699 kr. 0,229507 kr.
2021-10-19 128.701.122 kr. 28.291.502 kr. 0,221315 kr. 0,229699 kr.
2021-10-18 134.700.643 kr. 96.965.710 kr. 0,233841 kr. 0,221315 kr.
2021-10-17 130.818.381 kr. 317.677.384 kr. 0,226740 kr. 0,233841 kr.
2021-10-16 117.376.453 kr. 28.253.036 kr. 0,202951 kr. 0,226740 kr.
2021-10-15 120.251.534 kr. 40.208.986 kr. 0,207674 kr. 0,202951 kr.
2021-10-14 119.675.997 kr. 110.538.267 kr. 0,207322 kr. 0,207674 kr.
2021-10-13 107.420.743 kr. 10.150.862 kr. 0,186384 kr. 0,207322 kr.
2021-10-12 107.532.586 kr. 19.813.836 kr. 0,186249 kr. 0,186384 kr.
2021-10-11 113.091.892 kr. 26.083.277 kr. 0,194414 kr. 0,186249 kr.
2021-10-10 124.171.665 kr. 43.697.444 kr. 0,214532 kr. 0,194414 kr.
2021-10-09 114.204.872 kr. 21.696.637 kr. 0,198378 kr. 0,214532 kr.
2021-10-08 109.680.968 kr. 18.714.886 kr. 0,189992 kr. 0,198378 kr.
2021-10-07 111.327.335 kr. 31.776.071 kr. 0,193824 kr. 0,189992 kr.
2021-10-06 113.641.439 kr. 19.945.888 kr. 0,195377 kr. 0,193824 kr.
2021-10-05 108.983.732 kr. 18.393.248 kr. 0,187597 kr. 0,195377 kr.
2021-10-04 109.607.146 kr. 42.654.498 kr. 0,189783 kr. 0,187597 kr.
2021-10-03 113.986.797 kr. 26.278.998 kr. 0,197537 kr. 0,189783 kr.
2021-10-02 100.455.607 kr. 14.968.400 kr. 0,174166 kr. 0,197537 kr.
2021-10-01 93.435.183 kr. 9.976.812 kr. 0,161425 kr. 0,174166 kr.
2021-09-30 88.242.409 kr. 8.475.330 kr. 0,152817 kr. 0,161425 kr.
2021-09-29 88.789.044 kr. 11.400.619 kr. 0,153153 kr. 0,152817 kr.
2021-09-28 94.465.782 kr. 10.057.332 kr. 0,162427 kr. 0,153153 kr.
2021-09-27 96.746.851 kr. 17.444.930 kr. 0,167450 kr. 0,162427 kr.
2021-09-26 102.957.598 kr. 36.350.825 kr. 0,175301 kr. 0,167450 kr.
2021-09-25 103.194.385 kr. 18.870.544 kr. 0,176415 kr. 0,175301 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android