Rank #859
3.075 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,029241969899 -15.5%
0,00000067 BTC -8.5%
0,00000949 ETH -8.1%
3.075 người thích điều này
$0,028709207030
24H Range
$0,035968729644
Vốn hóa thị trường $17.157.360
KL giao dịch trong 24 giờ $5.946.700
Cung lưu thông 578.815.946
Total Supply 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-20 577.182 DOT 114.541 DOT 0,00099996 DOT N/A
2021-09-19 584.783 DOT 69.962 DOT 0,00101042 DOT 0,00099996 DOT
2021-09-18 595.645 DOT 61.162 DOT 0,00102969 DOT 0,00101042 DOT
2021-09-17 578.465 DOT 87.414 DOT 0,00099745 DOT 0,00102969 DOT
2021-09-16 598.904 DOT 118.452 DOT 0,00103471 DOT 0,00099745 DOT
2021-09-15 548.107 DOT 154.624 DOT 0,00095333 DOT 0,00103471 DOT
2021-09-14 580.643 DOT 150.560 DOT 0,00100316 DOT 0,00095333 DOT
2021-09-13 563.732 DOT 104.827 DOT 0,00097399 DOT 0,00100316 DOT
2021-09-12 653.691 DOT 163.727 DOT 0,00112193 DOT 0,00097399 DOT
2021-09-11 669.707 DOT 242.412 DOT 0,00116098 DOT 0,00112193 DOT
2021-09-10 699.912 DOT 403.530 DOT 0,00120921 DOT 0,00116098 DOT
2021-09-09 734.546 DOT 408.842 DOT 0,00126905 DOT 0,00120921 DOT
2021-09-08 827.864 DOT 818.899 DOT 0,00143055 DOT 0,00126905 DOT
2021-09-07 734.447 DOT 1.190.040 DOT 0,00126609 DOT 0,00143055 DOT
2021-09-06 610.487 DOT 374.993 DOT 0,00105097 DOT 0,00126609 DOT
2021-09-05 611.092 DOT 128.619 DOT 0,00105810 DOT 0,00105097 DOT
2021-09-04 567.438 DOT 67.502 DOT 0,00097982 DOT 0,00105810 DOT
2021-09-03 586.124 DOT 99.076 DOT 0,00101510 DOT 0,00097982 DOT
2021-09-02 565.320 DOT 83.339 DOT 0,00098012 DOT 0,00101510 DOT
2021-09-01 581.717 DOT 81.079 DOT 0,00099286 DOT 0,00098012 DOT
2021-08-31 689.973 DOT 99.663 DOT 0,00119319 DOT 0,00099286 DOT
2021-08-30 707.794 DOT 52.142 DOT 0,00122040 DOT 0,00119319 DOT
2021-08-29 700.342 DOT 106.016 DOT 0,00120929 DOT 0,00122040 DOT
2021-08-28 708.089 DOT 75.012 DOT 0,00122369 DOT 0,00120929 DOT
2021-08-27 751.366 DOT 168.741 DOT 0,00130099 DOT 0,00122369 DOT
2021-08-26 724.219 DOT 104.391 DOT 0,00125121 DOT 0,00130099 DOT
2021-08-25 721.372 DOT 162.967 DOT 0,00125037 DOT 0,00125121 DOT
2021-08-24 705.747 DOT 144.212 DOT 0,00121627 DOT 0,00125037 DOT
2021-08-23 675.207 DOT 93.368 DOT 0,00116444 DOT 0,00121627 DOT
2021-08-22 686.451 DOT 162.652 DOT 0,00118368 DOT 0,00116444 DOT
2021-08-21 672.227 DOT 76.276 DOT 0,00115537 DOT 0,00118368 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android