Rank #791
2.825 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,021458764429 -0.8%
0,00000058 BTC 3.6%
0,00000968 ETH 7.1%
2.825 người thích điều này
$0,020850694493
24H Range
$0,022964686021
Vốn hóa thị trường $12.420.675
KL giao dịch trong 24 giờ $3.673.723
Cung lưu thông 578.815.946
Total Supply 1.000.000.000
Show Info
Hide Info

TokenClub ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-27 5.657 ETH 1.783 ETH 0,00000960 ETH N/A
2021-07-26 5.319 ETH 541,598 ETH 0,00000920 ETH 0,00000960 ETH
2021-07-25 5.435 ETH 701,598 ETH 0,00000939 ETH 0,00000920 ETH
2021-07-24 5.623 ETH 825,400 ETH 0,00000978 ETH 0,00000939 ETH
2021-07-23 5.663 ETH 1.343 ETH 0,00000979 ETH 0,00000978 ETH
2021-07-22 5.417 ETH 904,903 ETH 0,00000931 ETH 0,00000979 ETH
2021-07-21 5.320 ETH 802,883 ETH 0,00000919 ETH 0,00000931 ETH
2021-07-20 5.649 ETH 358,919 ETH 0,00000976 ETH 0,00000919 ETH
2021-07-19 5.935 ETH 471,111 ETH 0,00001021 ETH 0,00000976 ETH
2021-07-18 5.929 ETH 562,593 ETH 0,00001023 ETH 0,00001021 ETH
2021-07-17 6.121 ETH 679,301 ETH 0,00001056 ETH 0,00001023 ETH
2021-07-16 6.055 ETH 1.070 ETH 0,00001046 ETH 0,00001056 ETH
2021-07-15 6.153 ETH 815,767 ETH 0,00001066 ETH 0,00001046 ETH
2021-07-14 6.490 ETH 622,453 ETH 0,00001119 ETH 0,00001066 ETH
2021-07-13 6.468 ETH 1.089 ETH 0,00001121 ETH 0,00001119 ETH
2021-07-12 6.221 ETH 703,894 ETH 0,00001075 ETH 0,00001121 ETH
2021-07-11 6.188 ETH 309,859 ETH 0,00001068 ETH 0,00001075 ETH
2021-07-10 6.211 ETH 543,858 ETH 0,00001073 ETH 0,00001068 ETH
2021-07-09 6.102 ETH 901,180 ETH 0,00001054 ETH 0,00001073 ETH
2021-07-08 6.092 ETH 1.625 ETH 0,00001053 ETH 0,00001054 ETH
2021-07-07 5.750 ETH 1.645 ETH 0,00000994 ETH 0,00001053 ETH
2021-07-06 5.778 ETH 478,376 ETH 0,00000998 ETH 0,00000994 ETH
2021-07-05 5.803 ETH 949,492 ETH 0,00001004 ETH 0,00000998 ETH
2021-07-04 6.126 ETH 1.716 ETH 0,00001052 ETH 0,00001004 ETH
2021-07-03 5.851 ETH 802,414 ETH 0,00001016 ETH 0,00001052 ETH
2021-07-02 6.215 ETH 2.371 ETH 0,00001080 ETH 0,00001016 ETH
2021-07-01 5.662 ETH 707,761 ETH 0,00000975 ETH 0,00001080 ETH
2021-06-30 6.024 ETH 794,433 ETH 0,00001039 ETH 0,00000975 ETH
2021-06-29 6.132 ETH 690,511 ETH 0,00001059 ETH 0,00001039 ETH
2021-06-28 6.136 ETH 1.807 ETH 0,00001059 ETH 0,00001059 ETH
2021-06-27 6.382 ETH 943,175 ETH 0,00001097 ETH 0,00001059 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android