Rank #895
3.233 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035281156924 -1.1%
0,00000058 BTC -1.1%
0,00000921 ETH -0.8%
3.233 người thích điều này
$0,034460201922
24H Range
$0,037590562401
Vốn hóa thị trường $20.537.988
KL giao dịch trong 24 giờ $14.960.375
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 286.819.991.281 Rp 696.509.343.706 Rp 497,13 Rp N/A
2021-10-16 257.348.493.672 Rp 61.944.931.539 Rp 444,97 Rp 497,13 Rp
2021-10-15 263.329.810.755 Rp 88.050.683.209 Rp 454,77 Rp 444,97 Rp
2021-10-14 264.625.866.182 Rp 244.479.886.058 Rp 458,54 Rp 454,77 Rp
2021-10-13 236.779.935.717 Rp 22.374.972.799 Rp 410,84 Rp 458,54 Rp
2021-10-12 237.185.543.575 Rp 43.697.670.805 Rp 410,75 Rp 410,84 Rp
2021-10-11 250.001.164.802 Rp 57.658.436.549 Rp 429,76 Rp 410,75 Rp
2021-10-10 275.351.295.452 Rp 96.899.301.813 Rp 475,72 Rp 429,76 Rp
2021-10-09 253.260.909.216 Rp 48.114.496.849 Rp 439,92 Rp 475,72 Rp
2021-10-08 241.704.923.315 Rp 41.250.937.500 Rp 418,78 Rp 439,92 Rp
2021-10-07 246.867.551.462 Rp 70.237.361.540 Rp 428,43 Rp 418,78 Rp
2021-10-06 251.919.332.656 Rp 44.220.003.528 Rp 433,15 Rp 428,43 Rp
2021-10-05 242.900.624.574 Rp 40.993.200.089 Rp 418,10 Rp 433,15 Rp
2021-10-04 244.807.722.704 Rp 95.259.084.182 Rp 423,84 Rp 418,10 Rp
2021-10-03 254.243.521.239 Rp 58.614.376.851 Rp 440,60 Rp 423,84 Rp
2021-10-02 224.062.680.997 Rp 33.386.488.026 Rp 388,47 Rp 440,60 Rp
2021-10-01 208.367.061.105 Rp 22.248.995.454 Rp 359,99 Rp 388,47 Rp
2021-09-30 197.390.212.098 Rp 18.961.240.139 Rp 341,89 Rp 359,99 Rp
2021-09-29 199.768.991.203 Rp 25.653.872.929 Rp 344,63 Rp 341,89 Rp
2021-09-28 211.609.450.008 Rp 22.530.483.968 Rp 363,87 Rp 344,63 Rp
2021-09-27 217.415.640.834 Rp 39.204.963.383 Rp 376,32 Rp 363,87 Rp
2021-09-26 231.789.262.628 Rp 81.836.903.267 Rp 394,66 Rp 376,32 Rp
2021-09-25 232.322.344.672 Rp 42.483.407.562 Rp 397,16 Rp 394,66 Rp
2021-09-24 241.893.381.939 Rp 74.365.618.510 Rp 417,91 Rp 397,16 Rp
2021-09-23 234.701.312.159 Rp 86.985.751.981 Rp 405,50 Rp 417,91 Rp
2021-09-22 200.183.919.826 Rp 42.647.282.822 Rp 347,17 Rp 405,50 Rp
2021-09-21 227.839.040.519 Rp 74.701.630.362 Rp 401,22 Rp 347,17 Rp
2021-09-20 277.467.094.827 Rp 54.969.259.171 Rp 479,89 Rp 401,22 Rp
2021-09-19 291.589.178.677 Rp 34.893.136.130 Rp 503,94 Rp 479,89 Rp
2021-09-18 279.847.744.645 Rp 28.737.065.120 Rp 483,81 Rp 503,94 Rp
2021-09-17 292.361.018.750 Rp 44.251.390.202 Rp 504,94 Rp 483,81 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android