Rank #932
3.272 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035472654356 0.1%
0,00000056 BTC -3.2%
0,00000854 ETH -1.2%
3.272 người thích điều này
$0,034498781203
24H Range
$0,035911539141
Vốn hóa thị trường $20.587.308
KL giao dịch trong 24 giờ $2.465.621
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 2.284.139.022 ¥ 221.948.860 ¥ 3,95 ¥ N/A
2021-10-24 2.369.612.378 ¥ 354.321.827 ¥ 4,08 ¥ 3,95 ¥
2021-10-23 2.260.780.149 ¥ 224.118.946 ¥ 3,90 ¥ 4,08 ¥
2021-10-22 2.285.166.036 ¥ 448.792.814 ¥ 3,94 ¥ 3,90 ¥
2021-10-21 2.390.520.172 ¥ 355.445.638 ¥ 4,11 ¥ 3,94 ¥
2021-10-20 2.377.240.899 ¥ 654.221.358 ¥ 4,11 ¥ 4,11 ¥
2021-10-19 2.295.180.654 ¥ 504.654.253 ¥ 3,95 ¥ 4,11 ¥
2021-10-18 2.400.507.386 ¥ 1.727.952.675 ¥ 4,17 ¥ 3,95 ¥
2021-10-17 2.332.591.322 ¥ 5.664.429.607 ¥ 4,04 ¥ 4,17 ¥
2021-10-16 2.092.911.517 ¥ 503.773.147 ¥ 3,62 ¥ 4,04 ¥
2021-10-15 2.132.827.880 ¥ 712.960.516 ¥ 3,68 ¥ 3,62 ¥
2021-10-14 2.113.031.056 ¥ 1.951.879.896 ¥ 3,66 ¥ 3,68 ¥
2021-10-13 1.890.467.241 ¥ 178.620.507 ¥ 3,28 ¥ 3,66 ¥
2021-10-12 1.892.798.019 ¥ 348.830.598 ¥ 3,28 ¥ 3,28 ¥
2021-10-11 1.973.293.099 ¥ 455.069.375 ¥ 3,39 ¥ 3,28 ¥
2021-10-10 2.167.084.041 ¥ 762.621.909 ¥ 3,74 ¥ 3,39 ¥
2021-10-09 1.994.026.018 ¥ 378.824.979 ¥ 3,46 ¥ 3,74 ¥
2021-10-08 1.902.186.130 ¥ 324.656.926 ¥ 3,30 ¥ 3,46 ¥
2021-10-07 1.925.912.347 ¥ 549.815.630 ¥ 3,35 ¥ 3,30 ¥
2021-10-06 1.975.557.924 ¥ 346.716.882 ¥ 3,40 ¥ 3,35 ¥
2021-10-05 1.889.004.816 ¥ 318.797.533 ¥ 3,25 ¥ 3,40 ¥
2021-10-04 1.898.383.706 ¥ 738.658.596 ¥ 3,29 ¥ 3,25 ¥
2021-10-03 1.973.845.923 ¥ 455.058.788 ¥ 3,42 ¥ 3,29 ¥
2021-10-02 1.739.533.842 ¥ 259.199.459 ¥ 3,02 ¥ 3,42 ¥
2021-10-01 1.620.515.554 ¥ 173.035.234 ¥ 2,80 ¥ 3,02 ¥
2021-09-30 1.541.108.486 ¥ 148.039.707 ¥ 2,67 ¥ 2,80 ¥
2021-09-29 1.556.145.330 ¥ 199.846.745 ¥ 2,68 ¥ 2,67 ¥
2021-09-28 1.648.646.149 ¥ 175.528.345 ¥ 2,83 ¥ 2,68 ¥
2021-09-27 1.688.915.227 ¥ 304.545.536 ¥ 2,92 ¥ 2,83 ¥
2021-09-26 1.797.120.349 ¥ 634.502.058 ¥ 3,06 ¥ 2,92 ¥
2021-09-25 1.801.253.468 ¥ 329.384.525 ¥ 3,08 ¥ 3,06 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android