Rank #935
3.272 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035285380537 1.3%
0,00000056 BTC -3.1%
0,00000851 ETH -1.5%
3.272 người thích điều này
$0,034498781203
24H Range
$0,035911539141
Vốn hóa thị trường $20.482.115
KL giao dịch trong 24 giờ $2.455.298
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 79.387.284 zł 7.710.835 zł 0,137375 zł N/A
2021-10-24 82.445.542 zł 12.327.862 zł 0,141850 zł 0,137375 zł
2021-10-23 78.769.196 zł 7.808.663 zł 0,136015 zł 0,141850 zł
2021-10-22 79.481.524 zł 15.618.735 zł 0,136979 zł 0,136015 zł
2021-10-21 82.205.543 zł 12.218.187 zł 0,141319 zł 0,136979 zł
2021-10-20 81.819.167 zł 22.512.898 zł 0,141540 zł 0,141319 zł
2021-10-19 79.308.226 zł 17.440.986 zł 0,136435 zł 0,141540 zł
2021-10-18 82.612.928 zł 59.462.090 zł 0,143398 zł 0,136435 zł
2021-10-17 80.328.033 zł 195.067.385 zł 0,139228 zł 0,143398 zł
2021-10-16 72.074.119 zł 17.348.562 zł 0,124621 zł 0,139228 zł
2021-10-15 73.898.114 zł 24.715.595 zł 0,127653 zł 0,124621 zł
2021-10-14 73.584.085 zł 67.967.515 zł 0,127477 zł 0,127653 zł
2021-10-13 66.211.800 zł 6.255.955 zł 0,114868 zł 0,127477 zł
2021-10-12 66.313.580 zł 12.219.225 zł 0,114860 zł 0,114868 zł
2021-10-11 69.981.976 zł 16.139.096 zł 0,120294 zł 0,114860 zł
2021-10-10 76.798.654 zł 27.026.334 zł 0,132685 zł 0,120294 zł
2021-10-09 70.627.176 zł 13.417.748 zł 0,122682 zł 0,132685 zł
2021-10-08 67.596.497 zł 11.534.589 zł 0,117098 zł 0,122682 zł
2021-10-07 68.075.149 zł 19.429.896 zł 0,118516 zł 0,117098 zł
2021-10-06 70.354.657 zł 12.347.341 zł 0,120946 zł 0,118516 zł
2021-10-05 67.316.454 zł 11.360.613 zł 0,115869 zł 0,120946 zł
2021-10-04 67.503.646 zł 26.268.147 zł 0,116875 zł 0,115869 zł
2021-10-03 70.186.863 zł 16.181.176 zł 0,121632 zł 0,116875 zł
2021-10-02 61.855.093 zł 9.216.726 zł 0,107242 zł 0,121632 zł
2021-10-01 57.870.904 zł 6.179.333 zł 0,099982 zł 0,107242 zł
2021-09-30 54.975.591 zł 5.280.304 zł 0,095208 zł 0,099982 zł
2021-09-29 55.354.398 zł 7.107.664 zł 0,095482 zł 0,095208 zł
2021-09-28 58.421.015 zł 6.218.555 zł 0,100430 zł 0,095482 zł
2021-09-27 59.957.932 zł 10.811.253 zł 0,103775 zł 0,100430 zł
2021-09-26 63.765.638 zł 22.513.477 zł 0,108570 zł 0,103775 zł
2021-09-25 63.912.290 zł 11.687.261 zł 0,109261 zł 0,108570 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android