Rank #934
3.272 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035472654356 0.1%
0,00000056 BTC -3.2%
0,00000854 ETH -1.2%
3.272 người thích điều này
$0,034498781203
24H Range
$0,035911539141
Vốn hóa thị trường $20.532.138
KL giao dịch trong 24 giờ $2.465.621
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 75.384.637 SR 7.322.539 SR 0,130457 SR N/A
2021-10-24 78.253.701 SR 11.701.068 SR 0,134638 SR 0,130457 SR
2021-10-23 74.727.305 SR 7.407.976 SR 0,129036 SR 0,134638 SR
2021-10-22 75.237.054 SR 14.785.440 SR 0,129671 SR 0,129036 SR
2021-10-21 78.418.021 SR 11.659.081 SR 0,134852 SR 0,129671 SR
2021-10-20 77.876.948 SR 21.425.330 SR 0,134703 SR 0,134852 SR
2021-10-19 75.320.589 SR 16.559.060 SR 0,129536 SR 0,134703 SR
2021-10-18 78.772.982 SR 56.705.155 SR 0,136749 SR 0,129536 SR
2021-10-17 76.487.248 SR 185.740.480 SR 0,132571 SR 0,136749 SR
2021-10-16 68.627.985 SR 16.519.062 SR 0,118662 SR 0,132571 SR
2021-10-15 70.249.132 SR 23.494.317 SR 0,121345 SR 0,118662 SR
2021-10-14 69.943.439 SR 64.618.642 SR 0,121196 SR 0,121345 SR
2021-10-13 62.446.131 SR 5.900.967 SR 0,108350 SR 0,121196 SR
2021-10-12 62.633.748 SR 11.539.687 SR 0,108472 SR 0,108350 SR
2021-10-11 65.919.980 SR 15.203.301 SR 0,113319 SR 0,108472 SR
2021-10-10 72.432.928 SR 25.489.984 SR 0,125142 SR 0,113319 SR
2021-10-09 66.621.909 SR 12.656.828 SR 0,115725 SR 0,125142 SR
2021-10-08 63.875.987 SR 10.901.492 SR 0,110671 SR 0,115725 SR
2021-10-07 64.834.995 SR 18.506.042 SR 0,112881 SR 0,110671 SR
2021-10-06 66.440.426 SR 11.662.447 SR 0,114238 SR 0,112881 SR
2021-10-05 63.844.078 SR 10.774.666 SR 0,109893 SR 0,114238 SR
2021-10-04 64.175.754 SR 24.971.939 SR 0,111108 SR 0,109893 SR
2021-10-03 66.651.812 SR 15.366.191 SR 0,115506 SR 0,111108 SR
2021-10-02 58.739.682 SR 8.752.514 SR 0,101841 SR 0,115506 SR
2021-10-01 54.543.610 SR 5.824.052 SR 0,094233 SR 0,101841 SR
2021-09-30 51.629.757 SR 4.960.108 SR 0,089435 SR 0,094233 SR
2021-09-29 52.334.016 SR 6.720.614 SR 0,090283 SR 0,089435 SR
2021-09-28 55.729.718 SR 5.933.655 SR 0,095829 SR 0,090283 SR
2021-09-27 57.195.823 SR 10.313.702 SR 0,098999 SR 0,095829 SR
2021-09-26 60.869.520 SR 21.490.957 SR 0,103639 SR 0,098999 SR
2021-09-25 61.009.511 SR 11.156.447 SR 0,104298 SR 0,103639 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android