Rank #1012
3.638 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,037120408506 0.1%
0,00000068 BTC -1.1%
0,00000907 ETH -0.3%
3.638 người thích điều này
$0,036351863162
Phạm vi 24H
$0,039050561080
Vốn hóa thị trường $21.436.909
KL giao dịch trong 24 giờ $4.161.342
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

TokenClub XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-27 928.089 XAG 484.842 XAG 0,00160546 XAG N/A
2021-11-26 1.075.263 XAG 1.092.728 XAG 0,00185591 XAG 0,00160546 XAG
2021-11-25 905.749 XAG 467.691 XAG 0,00156445 XAG 0,00185591 XAG
2021-11-24 915.368 XAG 423.336 XAG 0,00157678 XAG 0,00156445 XAG
2021-11-23 854.995 XAG 668.170 XAG 0,00147702 XAG 0,00157678 XAG
2021-11-22 886.795 XAG 5.122.874 XAG 0,00154541 XAG 0,00147702 XAG
2021-11-21 1.001.113 XAG 1.447.716 XAG 0,00173092 XAG 0,00154541 XAG
2021-11-20 743.524 XAG 66.978 XAG 0,00128893 XAG 0,00173092 XAG
2021-11-19 691.710 XAG 49.370 XAG 0,00119504 XAG 0,00128893 XAG
2021-11-18 759.489 XAG 56.002 XAG 0,00131863 XAG 0,00119504 XAG
2021-11-17 765.646 XAG 114.211 XAG 0,00132021 XAG 0,00131863 XAG
2021-11-16 831.768 XAG 172.264 XAG 0,00143702 XAG 0,00132021 XAG
2021-11-15 868.014 XAG 195.067 XAG 0,00151367 XAG 0,00143702 XAG
2021-11-14 824.065 XAG 185.237 XAG 0,00142181 XAG 0,00151367 XAG
2021-11-13 803.443 XAG 69.853 XAG 0,00138808 XAG 0,00142181 XAG
2021-11-12 802.437 XAG 69.052 XAG 0,00138511 XAG 0,00138808 XAG
2021-11-11 796.948 XAG 112.401 XAG 0,00137844 XAG 0,00138511 XAG
2021-11-10 849.621 XAG 83.350 XAG 0,00146667 XAG 0,00137844 XAG
2021-11-09 863.703 XAG 143.574 XAG 0,00148648 XAG 0,00146667 XAG
2021-11-08 860.641 XAG 166.033 XAG 0,00148979 XAG 0,00148648 XAG
2021-11-07 810.328 XAG 63.682 XAG 0,00140541 XAG 0,00148979 XAG
2021-11-06 820.166 XAG 106.854 XAG 0,00141750 XAG 0,00140541 XAG
2021-11-05 834.494 XAG 133.008 XAG 0,00144437 XAG 0,00141750 XAG
2021-11-04 880.189 XAG 284.521 XAG 0,00151894 XAG 0,00144437 XAG
2021-11-03 839.616 XAG 93.116 XAG 0,00145481 XAG 0,00151894 XAG
2021-11-02 818.533 XAG 135.378 XAG 0,00141447 XAG 0,00145481 XAG
2021-11-01 842.999 XAG 103.245 XAG 0,00145588 XAG 0,00141447 XAG
2021-10-31 845.092 XAG 92.769 XAG 0,00146002 XAG 0,00145588 XAG
2021-10-30 819.631 XAG 110.122 XAG 0,00141741 XAG 0,00146002 XAG
2021-10-29 776.015 XAG 86.931 XAG 0,00133560 XAG 0,00141741 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android