Rank #936
3.272 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035441066390 -0.8%
0,00000056 BTC -3.7%
0,00000853 ETH -1.6%
3.272 người thích điều này
$0,034498781203
24H Range
$0,035911539141
Vốn hóa thị trường $20.508.785
KL giao dịch trong 24 giờ $2.433.549
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 11.210,32 XAU 1.087,89 XAU 0,00001938 XAU N/A
2021-10-24 11.638,40 XAU 1.740,26 XAU 0,00002002 XAU 0,00001938 XAU
2021-10-23 11.114,93 XAU 1.101,86 XAU 0,00001919 XAU 0,00002002 XAU
2021-10-22 11.233,98 XAU 2.207,96 XAU 0,00001936 XAU 0,00001919 XAU
2021-10-21 11.730,49 XAU 1.744,44 XAU 0,00002018 XAU 0,00001936 XAU
2021-10-20 11.735,02 XAU 3.228,60 XAU 0,00002030 XAU 0,00002018 XAU
2021-10-19 11.386,33 XAU 2.503,35 XAU 0,00001958 XAU 0,00002030 XAU
2021-10-18 11.860,47 XAU 8.536,01 XAU 0,00002059 XAU 0,00001958 XAU
2021-10-17 11.537,08 XAU 28.016 XAU 0,00002000 XAU 0,00002059 XAU
2021-10-16 10.351,61 XAU 2.491,68 XAU 0,00001790 XAU 0,00002000 XAU
2021-10-15 10.431,74 XAU 3.488,98 XAU 0,00001802 XAU 0,00001790 XAU
2021-10-14 10.406,64 XAU 9.613,87 XAU 0,00001803 XAU 0,00001802 XAU
2021-10-13 9.459,24 XAU 893,66 XAU 0,00001641 XAU 0,00001803 XAU
2021-10-12 9.519,08 XAU 1.754,92 XAU 0,00001650 XAU 0,00001641 XAU
2021-10-11 10.019,47 XAU 2.310,25 XAU 0,00001722 XAU 0,00001650 XAU
2021-10-10 10.992,73 XAU 3.868,47 XAU 0,00001899 XAU 0,00001722 XAU
2021-10-09 10.110,82 XAU 1.920,85 XAU 0,00001756 XAU 0,00001899 XAU
2021-10-08 9.707,34 XAU 1.656,57 XAU 0,00001682 XAU 0,00001756 XAU
2021-10-07 9.805,27 XAU 2.798,01 XAU 0,00001707 XAU 0,00001682 XAU
2021-10-06 10.066,99 XAU 1.767,55 XAU 0,00001731 XAU 0,00001707 XAU
2021-10-05 9.629,71 XAU 1.625,33 XAU 0,00001658 XAU 0,00001731 XAU
2021-10-04 9.700,71 XAU 3.776,25 XAU 0,00001680 XAU 0,00001658 XAU
2021-10-03 10.090,78 XAU 2.326,37 XAU 0,00001749 XAU 0,00001680 XAU
2021-10-02 8.892,92 XAU 1.325,09 XAU 0,00001542 XAU 0,00001749 XAU
2021-10-01 8.292,42 XAU 885,45 XAU 0,00001433 XAU 0,00001542 XAU
2021-09-30 7.963,58 XAU 764,75 XAU 0,00001379 XAU 0,00001433 XAU
2021-09-29 8.044,67 XAU 1.032,99 XAU 0,00001388 XAU 0,00001379 XAU
2021-09-28 8.486,63 XAU 903,11 XAU 0,00001459 XAU 0,00001388 XAU
2021-09-27 8.716,53 XAU 1.571,71 XAU 0,00001509 XAU 0,00001459 XAU
2021-09-26 9.273,84 XAU 3.274,28 XAU 0,00001579 XAU 0,00001509 XAU
2021-09-25 9.295,17 XAU 1.699,75 XAU 0,00001589 XAU 0,00001579 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android