Rank #936
3.272 người thích điều này
tokenclub  (TCT)
TokenClub (TCT)
$0,035441066390 -0.8%
0,00000056 BTC -3.7%
0,00000853 ETH -1.6%
3.272 người thích điều này
$0,034498781203
24H Range
$0,035911539141
Vốn hóa thị trường $20.508.785
KL giao dịch trong 24 giờ $2.433.549
Cung lưu thông 578.815.946
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

TokenClub XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 53.746.473 XLM 5.208.288 XLM 0,09278992 XLM N/A
2021-10-24 54.998.622 XLM 8.254.957 XLM 0,09498521 XLM 0,09278992 XLM
2021-10-23 53.135.098 XLM 5.268.934 XLM 0,09177699 XLM 0,09498521 XLM
2021-10-22 53.382.418 XLM 10.533.395 XLM 0,09237978 XLM 0,09177699 XLM
2021-10-21 53.379.844 XLM 7.926.800 XLM 0,09168367 XLM 0,09237978 XLM
2021-10-20 55.194.067 XLM 15.186.204 XLM 0,09547687 XLM 0,09168367 XLM
2021-10-19 52.573.374 XLM 11.582.640 XLM 0,09060707 XLM 0,09547687 XLM
2021-10-18 54.440.828 XLM 39.188.801 XLM 0,09450718 XLM 0,09060707 XLM
2021-10-17 51.134.165 XLM 123.878.453 XLM 0,08841722 XLM 0,09450718 XLM
2021-10-16 50.513.879 XLM 12.148.697 XLM 0,08726827 XLM 0,08841722 XLM
2021-10-15 50.709.523 XLM 16.931.449 XLM 0,08744882 XLM 0,08726827 XLM
2021-10-14 51.014.800 XLM 46.791.956 XLM 0,08776129 XLM 0,08744882 XLM
2021-10-13 49.715.564 XLM 4.698.900 XLM 0,08627845 XLM 0,08776129 XLM
2021-10-12 48.743.319 XLM 8.927.947 XLM 0,08392207 XLM 0,08627845 XLM
2021-10-11 52.839.830 XLM 12.160.473 XLM 0,09063905 XLM 0,08392207 XLM
2021-10-10 54.633.093 XLM 19.208.855 XLM 0,09430540 XLM 0,09063905 XLM
2021-10-09 52.899.294 XLM 10.025.753 XLM 0,09166798 XLM 0,09430540 XLM
2021-10-08 49.505.278 XLM 8.436.322 XLM 0,08564466 XLM 0,09166798 XLM
2021-10-07 48.291.160 XLM 13.800.045 XLM 0,08417589 XLM 0,08564466 XLM
2021-10-06 55.449.580 XLM 9.746.577 XLM 0,09547093 XLM 0,08417589 XLM
2021-10-05 54.530.303 XLM 9.247.106 XLM 0,09431332 XLM 0,09547093 XLM
2021-10-04 54.096.287 XLM 21.067.491 XLM 0,09373580 XLM 0,09431332 XLM
2021-10-03 55.706.315 XLM 12.868.620 XLM 0,09673225 XLM 0,09373580 XLM
2021-10-02 52.077.054 XLM 7.748.881 XLM 0,09016292 XLM 0,09673225 XLM
2021-10-01 52.019.773 XLM 5.554.562 XLM 0,08987274 XLM 0,09016292 XLM
2021-09-30 50.843.678 XLM 4.872.781 XLM 0,08785994 XLM 0,08987274 XLM
2021-09-29 53.908.375 XLM 6.943.143 XLM 0,09327215 XLM 0,08785994 XLM
2021-09-28 55.614.736 XLM 5.926.936 XLM 0,09572052 XLM 0,09327215 XLM
2021-09-27 54.984.686 XLM 9.894.232 XLM 0,09497258 XLM 0,09572052 XLM
2021-09-26 58.174.393 XLM 20.496.296 XLM 0,09884264 XLM 0,09497258 XLM
2021-09-25 57.280.692 XLM 10.536.445 XLM 0,09850205 XLM 0,09884264 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android