👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tokenize xchange  (TKX)
Tokenize Xchange (TKX)
$0,462221 -1.2%
0,00176625 ETH 5.4%
37 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.977.654
KL giao dịch trong 24 giờ
$510.433
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,442573 / $0,474651
Cung lưu thông
80.000.000 / 100.000.000
TKX
USD

Tokenize Xchange (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-20 14,13 NT$ N/A
2020-02-19 14,32 NT$ 14,13 NT$
2020-02-18 13,09 NT$ 14,32 NT$
2020-02-17 12,57 NT$ 13,09 NT$
2020-02-16 13,27 NT$ 12,57 NT$
2020-02-15 13,17 NT$ 13,27 NT$
2020-02-14 13,25 NT$ 13,17 NT$
2020-02-13 13,36 NT$ 13,25 NT$
2020-02-12 12,62 NT$ 13,36 NT$
2020-02-11 12,77 NT$ 12,62 NT$
2020-02-10 9,58 NT$ 12,77 NT$
2020-02-09 9,41 NT$ 9,58 NT$
2020-02-08 7,99 NT$ 9,41 NT$
2020-02-07 7,59 NT$ 7,99 NT$
2020-02-06 6,84 NT$ 7,59 NT$
2020-02-05 5,92 NT$ 6,84 NT$
2020-02-04 6,29 NT$ 5,92 NT$
2020-02-03 6,21 NT$ 6,29 NT$
2020-02-02 6,33 NT$ 6,21 NT$
2020-02-01 6,11 NT$ 6,33 NT$
2020-01-31 5,60 NT$ 6,11 NT$
2020-01-30 5,71 NT$ 5,60 NT$
2020-01-29 5,39 NT$ 5,71 NT$
2020-01-28 5,32 NT$ 5,39 NT$
2020-01-27 5,44 NT$ 5,32 NT$
2020-01-26 5,31 NT$ 5,44 NT$
2020-01-25 5,32 NT$ 5,31 NT$
2020-01-24 5,25 NT$ 5,32 NT$
2020-01-23 5,15 NT$ 5,25 NT$
2020-01-22 5,29 NT$ 5,15 NT$
2020-01-21 5,21 NT$ 5,29 NT$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android