Tiền ảo: 6153
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 209.132.093.406 $ -5,6%
Lưu lượng 24 giờ: 55.181.955.778 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,40%
XRP 5,02%
tokenpay  (TPAY)
TokenPay (TPAY)
$0,09576909 -15%
0,00001254 BTC -9,3%
287 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.977.692
KL giao dịch trong 24 giờ
$314.727
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07810869 / $0,115519
Cung lưu thông
20.650.630 / 25.000.000
TPAY
USD

TokenPay (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-22 0,094741 Fr. N/A
2019-11-21 0,115011 Fr. 0,094741 Fr.
2019-11-20 0,103705 Fr. 0,115011 Fr.
2019-11-19 0,109282 Fr. 0,103705 Fr.
2019-11-18 0,109688 Fr. 0,109282 Fr.
2019-11-17 0,101629 Fr. 0,109688 Fr.
2019-11-16 0,125625 Fr. 0,101629 Fr.
2019-11-15 0,129100 Fr. 0,125625 Fr.
2019-11-14 0,136960 Fr. 0,129100 Fr.
2019-11-13 0,147227 Fr. 0,136960 Fr.
2019-11-12 0,144421 Fr. 0,147227 Fr.
2019-11-11 0,155361 Fr. 0,144421 Fr.
2019-11-10 0,138670 Fr. 0,155361 Fr.
2019-11-09 0,140391 Fr. 0,138670 Fr.
2019-11-08 0,144333 Fr. 0,140391 Fr.
2019-11-07 0,144551 Fr. 0,144333 Fr.
2019-11-06 0,141144 Fr. 0,144551 Fr.
2019-11-05 0,150733 Fr. 0,141144 Fr.
2019-11-04 0,159557 Fr. 0,150733 Fr.
2019-11-03 0,147201 Fr. 0,159557 Fr.
2019-11-02 0,149064 Fr. 0,147201 Fr.
2019-11-01 0,150269 Fr. 0,149064 Fr.
2019-10-31 0,154769 Fr. 0,150269 Fr.
2019-10-30 0,161478 Fr. 0,154769 Fr.
2019-10-29 0,151396 Fr. 0,161478 Fr.
2019-10-28 0,158404 Fr. 0,151396 Fr.
2019-10-27 0,162559 Fr. 0,158404 Fr.
2019-10-26 0,155615 Fr. 0,162559 Fr.
2019-10-25 0,124200 Fr. 0,155615 Fr.
2019-10-24 0,127135 Fr. 0,124200 Fr.
2019-10-23 0,154640 Fr. 0,127135 Fr.