Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 234.729.554.703 $ 0,30%
Lưu lượng 24 giờ: 45.158.448.948 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,49%
XRP 4,86%
tokenpay  (TPAY)
TokenPay (TPAY)
$0,119594 -6,1%
0,00001399 BTC -6,4%
287 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.414.014
KL giao dịch trong 24 giờ
$275.994
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,102098 / $0,131816
Cung lưu thông
20.637.111 / 25.000.000
TPAY
USD

TokenPay (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-17 1,97 MX$ N/A
2019-11-16 2,43 MX$ 1,97 MX$
2019-11-15 2,52 MX$ 2,43 MX$
2019-11-14 2,68 MX$ 2,52 MX$
2019-11-13 2,86 MX$ 2,68 MX$
2019-11-12 2,78 MX$ 2,86 MX$
2019-11-11 2,98 MX$ 2,78 MX$
2019-11-10 2,66 MX$ 2,98 MX$
2019-11-09 2,69 MX$ 2,66 MX$
2019-11-08 2,78 MX$ 2,69 MX$
2019-11-07 2,79 MX$ 2,78 MX$
2019-11-06 2,73 MX$ 2,79 MX$
2019-11-05 2,92 MX$ 2,73 MX$
2019-11-04 3,09 MX$ 2,92 MX$
2019-11-03 2,85 MX$ 3,09 MX$
2019-11-02 2,89 MX$ 2,85 MX$
2019-11-01 2,93 MX$ 2,89 MX$
2019-10-31 2,99 MX$ 2,93 MX$
2019-10-30 3,11 MX$ 2,99 MX$
2019-10-29 2,91 MX$ 3,11 MX$
2019-10-28 3,03 MX$ 2,91 MX$
2019-10-27 3,12 MX$ 3,03 MX$
2019-10-26 2,98 MX$ 3,12 MX$
2019-10-25 2,39 MX$ 2,98 MX$
2019-10-24 2,45 MX$ 2,39 MX$
2019-10-23 2,99 MX$ 2,45 MX$
2019-10-22 2,90 MX$ 2,99 MX$
2019-10-21 2,77 MX$ 2,90 MX$
2019-10-20 2,63 MX$ 2,77 MX$
2019-10-19 2,54 MX$ 2,63 MX$
2019-10-18 2,82 MX$ 2,54 MX$