Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 233.412.447.310 $ 0,26%
Lưu lượng 24 giờ: 47.814.685.048 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,55%
XRP 4,84%
tokenpay  (TPAY)
TokenPay (TPAY)
$0,113004 -6,1%
0,00001333 BTC -6,0%
287 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.332.336
KL giao dịch trong 24 giờ
$291.187
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107130 / $0,125874
Cung lưu thông
20.639.368 / 25.000.000
TPAY
USD

TokenPay (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-18 1,01 kr N/A
2019-11-17 0,933698 kr 1,01 kr
2019-11-16 1,15 kr 0,933698 kr
2019-11-15 1,20 kr 1,15 kr
2019-11-14 1,27 kr 1,20 kr
2019-11-13 1,36 kr 1,27 kr
2019-11-12 1,33 kr 1,36 kr
2019-11-11 1,42 kr 1,33 kr
2019-11-10 1,27 kr 1,42 kr
2019-11-09 1,29 kr 1,27 kr
2019-11-08 1,32 kr 1,29 kr
2019-11-07 1,34 kr 1,32 kr
2019-11-06 1,30 kr 1,34 kr
2019-11-05 1,39 kr 1,30 kr
2019-11-04 1,47 kr 1,39 kr
2019-11-03 1,36 kr 1,47 kr
2019-11-02 1,37 kr 1,36 kr
2019-11-01 1,40 kr 1,37 kr
2019-10-31 1,44 kr 1,40 kr
2019-10-30 1,50 kr 1,44 kr
2019-10-29 1,40 kr 1,50 kr
2019-10-28 1,46 kr 1,40 kr
2019-10-27 1,50 kr 1,46 kr
2019-10-26 1,44 kr 1,50 kr
2019-10-25 1,14 kr 1,44 kr
2019-10-24 1,17 kr 1,14 kr
2019-10-23 1,43 kr 1,17 kr
2019-10-22 1,39 kr 1,43 kr
2019-10-21 1,33 kr 1,39 kr
2019-10-20 1,26 kr 1,33 kr
2019-10-19 1,22 kr 1,26 kr