Tiền ảo: 6134
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.882.897.421 $ -0,62%
Lưu lượng 24 giờ: 46.138.876.906 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,58%
XRP 4,91%
tokenpay  (TPAY)
TokenPay (TPAY)
$0,108892 -4,5%
0,00001342 BTC -4,2%
287 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.257.729
KL giao dịch trong 24 giờ
$277.684
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,09037379 / $0,118352
Cung lưu thông
20.647.944 / 25.000.000
TPAY
USD

TokenPay (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-21 28.858 Bs.F N/A
2019-11-20 26.015 Bs.F 28.858 Bs.F
2019-11-19 27.449 Bs.F 26.015 Bs.F
2019-11-18 27.557 Bs.F 27.449 Bs.F
2019-11-17 25.520 Bs.F 27.557 Bs.F
2019-11-16 31.533 Bs.F 25.520 Bs.F
2019-11-15 32.445 Bs.F 31.533 Bs.F
2019-11-14 34.386 Bs.F 32.445 Bs.F
2019-11-13 36.853 Bs.F 34.386 Bs.F
2019-11-12 36.129 Bs.F 36.853 Bs.F
2019-11-11 38.713 Bs.F 36.129 Bs.F
2019-11-10 34.566 Bs.F 38.713 Bs.F
2019-11-09 34.972 Bs.F 34.566 Bs.F
2019-11-08 36.055 Bs.F 34.972 Bs.F
2019-11-07 36.192 Bs.F 36.055 Bs.F
2019-11-06 35.337 Bs.F 36.192 Bs.F
2019-11-05 37.888 Bs.F 35.337 Bs.F
2019-11-04 40.216 Bs.F 37.888 Bs.F
2019-11-03 37.073 Bs.F 40.216 Bs.F
2019-11-02 37.542 Bs.F 37.073 Bs.F
2019-11-01 37.853 Bs.F 37.542 Bs.F
2019-10-31 38.884 Bs.F 37.853 Bs.F
2019-10-30 40.361 Bs.F 38.884 Bs.F
2019-10-29 37.814 Bs.F 40.361 Bs.F
2019-10-28 39.581 Bs.F 37.814 Bs.F
2019-10-27 40.619 Bs.F 39.581 Bs.F
2019-10-26 38.884 Bs.F 40.619 Bs.F
2019-10-25 31.098 Bs.F 38.884 Bs.F
2019-10-24 31.898 Bs.F 31.098 Bs.F
2019-10-23 38.838 Bs.F 31.898 Bs.F
2019-10-22 37.687 Bs.F 38.838 Bs.F