Tiền ảo: 6104
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.924.971.977 $ 0,22%
Lưu lượng 24 giờ: 50.412.910.795 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,41%
XRP 4,89%
tokenpay  (TPAY)
TokenPay (TPAY)
$0,143271 0,29%
0,00001632 BTC -0,25%
288 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.993.699
KL giao dịch trong 24 giờ
$311.558
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,139725 / $0,151649
Cung lưu thông
20.624.458 / 25.000.000
TPAY
USD

TokenPay (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-12 1,826393 XLM N/A
2019-11-11 1,979418 XLM 1,826393 XLM
2019-11-10 1,903642 XLM 1,979418 XLM
2019-11-09 1,974894 XLM 1,903642 XLM
2019-11-08 1,947284 XLM 1,974894 XLM
2019-11-07 1,872947 XLM 1,947284 XLM
2019-11-06 1,724451 XLM 1,872947 XLM
2019-11-05 2,082710 XLM 1,724451 XLM
2019-11-04 2,341135 XLM 2,082710 XLM
2019-11-03 2,105686 XLM 2,341135 XLM
2019-11-02 2,205407 XLM 2,105686 XLM
2019-11-01 2,354181 XLM 2,205407 XLM
2019-10-31 2,422283 XLM 2,354181 XLM
2019-10-30 2,459983 XLM 2,422283 XLM
2019-10-29 2,362143 XLM 2,459983 XLM
2019-10-28 2,493119 XLM 2,362143 XLM
2019-10-27 2,611006 XLM 2,493119 XLM
2019-10-26 2,464088 XLM 2,611006 XLM
2019-10-25 2,083642 XLM 2,464088 XLM
2019-10-24 2,138874 XLM 2,083642 XLM
2019-10-23 2,496546 XLM 2,138874 XLM
2019-10-22 2,380439 XLM 2,496546 XLM
2019-10-21 2,288728 XLM 2,380439 XLM
2019-10-20 2,194354 XLM 2,288728 XLM
2019-10-19 2,083572 XLM 2,194354 XLM
2019-10-18 2,288356 XLM 2,083572 XLM
2019-10-17 2,638357 XLM 2,288356 XLM
2019-10-16 2,475643 XLM 2,638357 XLM
2019-10-15 2,725731 XLM 2,475643 XLM
2019-10-14 3,001523 XLM 2,725731 XLM
2019-10-13 2,541638 XLM 3,001523 XLM