World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
tokugawa  (TOK)
Tokugawa (TOK)
XAG0,00159251 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-26 04:02:35 UTC (4 tháng trước)
50 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XAG38.493
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
26.762.573 / 1.021.644
TOK
XAG

Tokugawa - Silver - Troy Ounce Biểu đồ (TOK/XAG)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Tokugawa sang XAG cho ngày hôm nay là XAG0,00159251. Nó có nguồn cung lưu hành là 30 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ?

1h
24h
7d
14d
30d
1y
?
?
?
?
?
?

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android