Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.817.320.745 $ 0,20%
Lưu lượng 24 giờ: 47.433.448.167 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,65%
XRP 5,83%
tomainfo  (TON)
TomaInfo (TON)
$0,03036311 -6,2%
0,00017503 ETH -6,0%
4 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$307.997
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02804401 / $0,03237254
Circulating Supply
? / 1.000.000.000
TON
USD