Tiền ảo: 5246
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.604.994.593 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 59.688.980.545 $
Ưu thế:
BTC 65,2%
ETH 8,26%
XRP 4,85%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
BTC0,00005495 2,7%
0,00005495 BTC 3,3%
475 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BTC3.407,11131056
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC116,37577348
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00005282 / BTC0,00005798
Nguồn cung khả dụng
62.041.225 / 100.000.000
TOMO
BTC
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain - Bitcoin Biểu đồ (TOMO/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ TomoChain sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00005495. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC116,37577348

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-3,6%
2,7%
11%
-21%
-11%
60%

We're indexing our data. Come back later!