Tiền ảo: 5264
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 273.440.370.403 $ -2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 62.300.089.482 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,27%
XRP 4,86%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,521345 -8,2%
0,00005223 BTC -5,6%
478 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$32.271.935
KL giao dịch trong 24 giờ
$892.552
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,510865 / $0,569940
Nguồn cung khả dụng
62.053.150 / 100.000.000
TOMO
USD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain (Nhà phát triển)

50
Sao
12
Người xem
29
Bản cập nhật
22
Người đóng góp
336
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
21
Sao
7
Người xem
17
Bản cập nhật
20
Người đóng góp
493
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
24
Sao
9
Người xem
19
Bản cập nhật
20
Người đóng góp
448
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề