Tiền ảo: 5236
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.077.808.210 $ -0,25%
Lưu lượng 24 giờ: 69.870.903.457 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,32%
XRP 4,81%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
EOS0,13480235 5,6%
0,00005183 BTC 6,7%
473 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
EOS8.359.784,71790307
KL giao dịch trong 24 giờ
EOS249.282,23515650
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
EOS0,12453635 / EOS0,13650319
Nguồn cung khả dụng
62.015.125 / 100.000.000
TOMO
EOS
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain - EOS Biểu đồ (TOMO/EOS)

Tỷ lệ chuyển đổi từ TomoChain sang EOS cho ngày hôm nay là EOS0,13480235. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là EOS249.282,23515650

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,99%
5,6%
-11%
-24%
-19%
47%

We're indexing our data. Come back later!