Tiền ảo: 5161
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 292.377.610.887 $ 1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 85.875.158.816 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,49%
XRP 4,54%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
ETH0,00235805 1,8%
0,00005054 BTC -1,6%
463 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
ETH146.050,73196475
KL giao dịch trong 24 giờ
ETH8.605,73630805
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
ETH0,00224308 / ETH0,00239453
Nguồn cung khả dụng
61.971.025 / 100.000.000
TOMO
ETH
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain - Ether Biểu đồ (TOMO/ETH)

Tỷ lệ chuyển đổi từ TomoChain sang ETH cho ngày hôm nay là ETH0,00235805. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ETH8.605,73630805

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-1,6%
1,8%
-24%
-7,8%
3,9%
49%

We're indexing our data. Come back later!