👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,455709 -3,1%
1,00000000 TOMO
887 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$31.647.099
KL giao dịch trong 24 giờ
$28.939.033
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,444408 / $0,474070
Cung lưu thông
69.451.475 / 100.000.000
TOMO
USD

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 355,68 CLP$ N/A
2020-01-19 365,90 CLP$ 355,68 CLP$
2020-01-18 371,34 CLP$ 365,90 CLP$
2020-01-17 361,15 CLP$ 371,34 CLP$
2020-01-16 375,99 CLP$ 361,15 CLP$
2020-01-15 362,82 CLP$ 375,99 CLP$
2020-01-14 388,65 CLP$ 362,82 CLP$
2020-01-13 354,02 CLP$ 388,65 CLP$
2020-01-12 331,60 CLP$ 354,02 CLP$
2020-01-11 333,80 CLP$ 331,60 CLP$
2020-01-10 328,30 CLP$ 333,80 CLP$
2020-01-09 342,65 CLP$ 328,30 CLP$
2020-01-08 340,53 CLP$ 342,65 CLP$
2020-01-07 348,00 CLP$ 340,53 CLP$
2020-01-06 338,04 CLP$ 348,00 CLP$
2020-01-05 360,04 CLP$ 338,04 CLP$
2020-01-04 328,08 CLP$ 360,04 CLP$
2020-01-03 314,20 CLP$ 328,08 CLP$
2020-01-02 329,36 CLP$ 314,20 CLP$
2020-01-01 327,36 CLP$ 329,36 CLP$
2019-12-31 369,27 CLP$ 327,36 CLP$
2019-12-30 381,15 CLP$ 369,27 CLP$
2019-12-29 427,12 CLP$ 381,15 CLP$
2019-12-28 443,18 CLP$ 427,12 CLP$
2019-12-27 480,50 CLP$ 443,18 CLP$
2019-12-26 488,83 CLP$ 480,50 CLP$
2019-12-25 434,55 CLP$ 488,83 CLP$
2019-12-24 421,04 CLP$ 434,55 CLP$
2019-12-23 430,57 CLP$ 421,04 CLP$
2019-12-22 451,74 CLP$ 430,57 CLP$
2019-12-21 430,72 CLP$ 451,74 CLP$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android