👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,487599 -4.4%
1,00000000 TOMO
999 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$34.057.042
KL giao dịch trong 24 giờ
$54.789.792
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,461559 / $0,542447
Cung lưu thông
69.846.350 / 100.000.000
TOMO
USD

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-28 10,38 Kč N/A
2020-01-27 10,33 Kč 10,38 Kč
2020-01-26 10,12 Kč 10,33 Kč
2020-01-25 10,20 Kč 10,12 Kč
2020-01-24 10,21 Kč 10,20 Kč
2020-01-23 10,85 Kč 10,21 Kč
2020-01-22 10,63 Kč 10,85 Kč
2020-01-21 10,29 Kč 10,63 Kč
2020-01-20 10,42 Kč 10,29 Kč
2020-01-19 10,72 Kč 10,42 Kč
2020-01-18 10,88 Kč 10,72 Kč
2020-01-17 10,50 Kč 10,88 Kč
2020-01-16 10,91 Kč 10,50 Kč
2020-01-15 10,66 Kč 10,91 Kč
2020-01-14 11,35 Kč 10,66 Kč
2020-01-13 10,40 Kč 11,35 Kč
2020-01-12 9,74 Kč 10,40 Kč
2020-01-11 9,80 Kč 9,74 Kč
2020-01-10 9,71 Kč 9,80 Kč
2020-01-09 10,26 Kč 9,71 Kč
2020-01-08 10,01 Kč 10,26 Kč
2020-01-07 10,14 Kč 10,01 Kč
2020-01-06 10,05 Kč 10,14 Kč
2020-01-05 10,70 Kč 10,05 Kč
2020-01-04 9,75 Kč 10,70 Kč
2020-01-03 9,51 Kč 9,75 Kč
2020-01-02 10,08 Kč 9,51 Kč
2020-01-01 10,04 Kč 10,08 Kč
2019-12-31 11,43 Kč 10,04 Kč
2019-12-30 11,58 Kč 11,43 Kč
2019-12-29 12,99 Kč 11,58 Kč
2019-12-28 13,48 Kč 12,99 Kč
2019-12-27 14,76 Kč 13,48 Kč
2019-12-26 14,95 Kč 14,76 Kč
2019-12-25 13,33 Kč 14,95 Kč
2019-12-24 12,85 Kč 13,33 Kč
2019-12-23 13,07 Kč 12,85 Kč
2019-12-22 13,71 Kč 13,07 Kč
2019-12-21 13,07 Kč 13,71 Kč
2019-12-20 13,82 Kč 13,07 Kč
2019-12-19 12,53 Kč 13,82 Kč
2019-12-18 10,53 Kč 12,53 Kč
2019-12-17 12,29 Kč 10,53 Kč
2019-12-16 11,46 Kč 12,29 Kč
2019-12-15 9,80 Kč 11,46 Kč
2019-12-14 8,16 Kč 9,80 Kč
2019-12-13 8,34 Kč 8,16 Kč
2019-12-12 7,61 Kč 8,34 Kč
2019-12-11 7,33 Kč 7,61 Kč
2019-12-10 7,93 Kč 7,33 Kč
2019-12-09 7,18 Kč 7,93 Kč
2019-12-08 6,23 Kč 7,18 Kč
2019-12-07 6,24 Kč 6,23 Kč
2019-12-06 6,12 Kč 6,24 Kč
2019-12-05 6,22 Kč 6,12 Kč
2019-12-04 6,08 Kč 6,22 Kč
2019-12-03 6,10 Kč 6,08 Kč
2019-12-02 6,08 Kč 6,10 Kč
2019-12-01 6,30 Kč 6,08 Kč
2019-11-30 6,71 Kč 6,30 Kč
2019-11-29 6,28 Kč 6,71 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android