👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,534073 1.6%
1,00000000 TOMO
952 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$37.113.497
KL giao dịch trong 24 giờ
$10.357.440
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,496913 / $0,550618
Cung lưu thông
69.749.600 / 100.000.000
TOMO
USD

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-28 10,38 Kč N/A
2020-01-27 10,33 Kč 10,38 Kč
2020-01-26 10,12 Kč 10,33 Kč
2020-01-25 10,20 Kč 10,12 Kč
2020-01-24 10,21 Kč 10,20 Kč
2020-01-23 10,85 Kč 10,21 Kč
2020-01-22 10,63 Kč 10,85 Kč
2020-01-21 10,29 Kč 10,63 Kč
2020-01-20 10,42 Kč 10,29 Kč
2020-01-19 10,72 Kč 10,42 Kč
2020-01-18 10,88 Kč 10,72 Kč
2020-01-17 10,50 Kč 10,88 Kč
2020-01-16 10,91 Kč 10,50 Kč
2020-01-15 10,66 Kč 10,91 Kč
2020-01-14 11,35 Kč 10,66 Kč
2020-01-13 10,40 Kč 11,35 Kč
2020-01-12 9,74 Kč 10,40 Kč
2020-01-11 9,80 Kč 9,74 Kč
2020-01-10 9,71 Kč 9,80 Kč
2020-01-09 10,26 Kč 9,71 Kč
2020-01-08 10,01 Kč 10,26 Kč
2020-01-07 10,14 Kč 10,01 Kč
2020-01-06 10,05 Kč 10,14 Kč
2020-01-05 10,70 Kč 10,05 Kč
2020-01-04 9,75 Kč 10,70 Kč
2020-01-03 9,51 Kč 9,75 Kč
2020-01-02 10,08 Kč 9,51 Kč
2020-01-01 10,04 Kč 10,08 Kč
2019-12-31 11,43 Kč 10,04 Kč
2019-12-30 11,58 Kč 11,43 Kč
2019-12-29 12,99 Kč 11,58 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android