👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,583336 17.7%
1,00000000 TOMO
964 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$40.845.271
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.978.745
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,492589 / $0,592820
Cung lưu thông
69.784.475 / 100.000.000
TOMO
USD

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 3,10 kr. N/A
2020-01-19 3,19 kr. 3,10 kr.
2020-01-18 3,23 kr. 3,19 kr.
2020-01-17 3,12 kr. 3,23 kr.
2020-01-16 3,25 kr. 3,12 kr.
2020-01-15 3,17 kr. 3,25 kr.
2020-01-14 3,37 kr. 3,17 kr.
2020-01-13 3,08 kr. 3,37 kr.
2020-01-12 2,88 kr. 3,08 kr.
2020-01-11 2,90 kr. 2,88 kr.
2020-01-10 2,87 kr. 2,90 kr.
2020-01-09 3,04 kr. 2,87 kr.
2020-01-08 2,96 kr. 3,04 kr.
2020-01-07 3,00 kr. 2,96 kr.
2020-01-06 2,96 kr. 3,00 kr.
2020-01-05 3,16 kr. 2,96 kr.
2020-01-04 2,88 kr. 3,16 kr.
2020-01-03 2,80 kr. 2,88 kr.
2020-01-02 2,96 kr. 2,80 kr.
2020-01-01 2,95 kr. 2,96 kr.
2019-12-31 3,36 kr. 2,95 kr.
2019-12-30 3,40 kr. 3,36 kr.
2019-12-29 3,81 kr. 3,40 kr.
2019-12-28 3,95 kr. 3,81 kr.
2019-12-27 4,33 kr. 3,95 kr.
2019-12-26 4,38 kr. 4,33 kr.
2019-12-25 3,91 kr. 4,38 kr.
2019-12-24 3,77 kr. 3,91 kr.
2019-12-23 3,84 kr. 3,77 kr.
2019-12-22 4,03 kr. 3,84 kr.
2019-12-21 3,84 kr. 4,03 kr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android