🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$2,43 -4.5%
0,00004349 BTC -4.1%
11.523 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$196.699.516
KL giao dịch trong 24 giờ
$15.853.302
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$2,42 / $2,62
Cung lưu thông
81.354.187 / 100.000.000
TOMO
USD

TomoChain KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 62.200.315 KD 6.835.627 KD 0,768392 KD N/A
2021-05-11 59.819.244 KD 7.302.054 KD 0,738056 KD 0,768392 KD
2021-05-10 66.321.023 KD 6.573.821 KD 0,815482 KD 0,738056 KD
2021-05-09 67.897.134 KD 6.773.265 KD 0,835790 KD 0,815482 KD
2021-05-08 69.659.594 KD 14.114.804 KD 0,857624 KD 0,835790 KD
2021-05-07 69.287.396 KD 9.769.409 KD 0,853015 KD 0,857624 KD
2021-05-06 71.127.273 KD 13.596.586 KD 0,873273 KD 0,853015 KD
2021-05-05 67.044.935 KD 15.838.575 KD 0,811293 KD 0,873273 KD
2021-05-04 68.940.067 KD 16.571.039 KD 0,847146 KD 0,811293 KD
2021-05-03 60.694.576 KD 5.281.786 KD 0,747467 KD 0,847146 KD
2021-05-02 63.220.197 KD 8.973.510 KD 0,776522 KD 0,747467 KD
2021-05-01 61.243.360 KD 7.831.034 KD 0,754361 KD 0,776522 KD
2021-04-30 59.852.282 KD 10.683.955 KD 0,736881 KD 0,754361 KD
2021-04-29 55.155.291 KD 6.265.650 KD 0,679803 KD 0,736881 KD
2021-04-28 57.035.767 KD 7.526.697 KD 0,700911 KD 0,679803 KD
2021-04-27 53.589.277 KD 8.519.163 KD 0,666265 KD 0,700911 KD
2021-04-26 45.538.355 KD 5.277.633 KD 0,560935 KD 0,666265 KD
2021-04-25 45.992.871 KD 5.714.973 KD 0,564496 KD 0,560935 KD
2021-04-24 49.207.166 KD 12.856.421 KD 0,605866 KD 0,564496 KD
2021-04-23 53.918.878 KD 10.767.616 KD 0,664416 KD 0,605866 KD
2021-04-22 55.362.996 KD 6.445.783 KD 0,679046 KD 0,664416 KD
2021-04-21 59.997.963 KD 10.182.916 KD 0,736870 KD 0,679046 KD
2021-04-20 56.785.129 KD 3.287.189 KD 0,699765 KD 0,736870 KD
2021-04-19 65.102.624 KD 17.853.614 KD 0,802635 KD 0,699765 KD
2021-04-18 77.134.705 KD 11.106.586 KD 0,949421 KD 0,802635 KD
2021-04-17 77.157.183 KD 10.839.600 KD 0,951018 KD 0,949421 KD
2021-04-16 79.880.950 KD 18.491.186 KD 0,986056 KD 0,951018 KD
2021-04-15 76.221.687 KD 9.497.126 KD 0,938259 KD 0,986056 KD
2021-04-14 77.211.318 KD 10.091.453 KD 0,951981 KD 0,938259 KD
2021-04-13 76.342.427 KD 12.607.211 KD 0,943352 KD 0,951981 KD
2021-04-12 80.087.032 KD 11.259.765 KD 0,990603 KD 0,943352 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android