Tiền ảo: 5887
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.699.321.959 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 51.986.231.409 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,68%
XRP 5,64%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,323121 -4,7%
0,00004045 BTC -2,7%
628 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.987.098
KL giao dịch trong 24 giờ
$575.558
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,314385 / $0,340815
Circulating Supply
64.951.125 / 100.000.000
TOMO
USD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-16 0,103031 KD N/A
2019-10-15 0,102956 KD 0,103031 KD
2019-10-14 0,101043 KD 0,102956 KD
2019-10-13 0,103884 KD 0,101043 KD
2019-10-12 0,105922 KD 0,103884 KD
2019-10-11 0,107609 KD 0,105922 KD
2019-10-10 0,108923 KD 0,107609 KD
2019-10-09 0,106964 KD 0,108923 KD
2019-10-08 0,101676 KD 0,106964 KD
2019-10-07 0,096165 KD 0,101676 KD
2019-10-06 0,097418 KD 0,096165 KD
2019-10-05 0,097561 KD 0,097418 KD
2019-10-04 0,097706 KD 0,097561 KD
2019-10-03 0,096837 KD 0,097706 KD
2019-10-02 0,096837 KD 0,096837 KD
2019-10-01 0,094633 KD 0,096837 KD
2019-09-30 0,090511 KD 0,094633 KD
2019-09-29 0,095059 KD 0,090511 KD
2019-09-28 0,093210 KD 0,095059 KD
2019-09-27 0,087548 KD 0,093210 KD
2019-09-26 0,090232 KD 0,087548 KD
2019-09-25 0,090382 KD 0,090232 KD
2019-09-24 0,105756 KD 0,090382 KD
2019-09-23 0,111601 KD 0,105756 KD
2019-09-22 0,120115 KD 0,111601 KD
2019-09-21 0,125659 KD 0,120115 KD
2019-09-20 0,120896 KD 0,125659 KD
2019-09-19 0,125255 KD 0,120896 KD
2019-09-18 0,114515 KD 0,125255 KD
2019-09-17 0,111868 KD 0,114515 KD
2019-09-16 0,115627 KD 0,111868 KD