👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,518101 -12.7%
1,00000000 TOMO
994 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.024.619
KL giao dịch trong 24 giờ
$51.061.880
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,502868 / $0,620787
Cung lưu thông
69.838.250 / 100.000.000
TOMO
USD

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 0,00779226 LTC N/A
2020-02-25 0,00792778 LTC 0,00779226 LTC
2020-02-24 0,00734858 LTC 0,00792778 LTC
2020-02-23 0,00755509 LTC 0,00734858 LTC
2020-02-22 0,00778233 LTC 0,00755509 LTC
2020-02-21 0,00827634 LTC 0,00778233 LTC
2020-02-20 0,00718799 LTC 0,00827634 LTC
2020-02-19 0,00714129 LTC 0,00718799 LTC
2020-02-18 0,00716756 LTC 0,00714129 LTC
2020-02-17 0,00727610 LTC 0,00716756 LTC
2020-02-16 0,00737126 LTC 0,00727610 LTC
2020-02-15 0,00723956 LTC 0,00737126 LTC
2020-02-14 0,00717807 LTC 0,00723956 LTC
2020-02-13 0,00744440 LTC 0,00717807 LTC
2020-02-12 0,00737045 LTC 0,00744440 LTC
2020-02-11 0,00668470 LTC 0,00737045 LTC
2020-02-10 0,00636183 LTC 0,00668470 LTC
2020-02-09 0,00637097 LTC 0,00636183 LTC
2020-02-08 0,00712373 LTC 0,00637097 LTC
2020-02-07 0,00705977 LTC 0,00712373 LTC
2020-02-06 0,00724080 LTC 0,00705977 LTC
2020-02-05 0,00776907 LTC 0,00724080 LTC
2020-02-04 0,00728484 LTC 0,00776907 LTC
2020-02-03 0,00697521 LTC 0,00728484 LTC
2020-02-02 0,00685618 LTC 0,00697521 LTC
2020-02-01 0,00689973 LTC 0,00685618 LTC
2020-01-31 0,00625834 LTC 0,00689973 LTC
2020-01-30 0,00705690 LTC 0,00625834 LTC
2020-01-29 0,00716268 LTC 0,00705690 LTC
2020-01-28 0,00774973 LTC 0,00716268 LTC
2020-01-27 0,00807223 LTC 0,00774973 LTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android