Tiền ảo: 6105
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.190.919.067 $ -0,052%
Lưu lượng 24 giờ: 48.070.448.862 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,40%
XRP 4,93%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,368125 4,2%
0,00004211 BTC 4,2%
678 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$24.017.653
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.191.152
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,345842 / $0,386479
Cung lưu thông
65.230.350 / 100.000.000
TOMO
USD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-12 59,25 ₨ N/A
2019-11-11 56,21 ₨ 59,25 ₨
2019-11-10 58,55 ₨ 56,21 ₨
2019-11-09 57,34 ₨ 58,55 ₨
2019-11-08 58,82 ₨ 57,34 ₨
2019-11-07 61,77 ₨ 58,82 ₨
2019-11-06 66,35 ₨ 61,77 ₨
2019-11-05 72,71 ₨ 66,35 ₨
2019-11-04 72,48 ₨ 72,71 ₨
2019-11-03 64,72 ₨ 72,48 ₨
2019-11-02 68,28 ₨ 64,72 ₨
2019-11-01 58,78 ₨ 68,28 ₨
2019-10-31 56,42 ₨ 58,78 ₨
2019-10-30 59,12 ₨ 56,42 ₨
2019-10-29 62,32 ₨ 59,12 ₨
2019-10-28 47,67 ₨ 62,32 ₨
2019-10-27 44,73 ₨ 47,67 ₨
2019-10-26 46,88 ₨ 44,73 ₨
2019-10-25 43,90 ₨ 46,88 ₨
2019-10-24 43,85 ₨ 43,90 ₨
2019-10-23 49,28 ₨ 43,85 ₨
2019-10-22 48,32 ₨ 49,28 ₨
2019-10-21 49,07 ₨ 48,32 ₨
2019-10-20 48,73 ₨ 49,07 ₨
2019-10-19 50,58 ₨ 48,73 ₨
2019-10-18 50,08 ₨ 50,58 ₨
2019-10-17 50,71 ₨ 50,08 ₨
2019-10-16 52,97 ₨ 50,71 ₨
2019-10-15 53,10 ₨ 52,97 ₨
2019-10-14 52,15 ₨ 53,10 ₨
2019-10-13 53,52 ₨ 52,15 ₨