Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 200.475.629.142 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 34.869.074.261 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 7,97%
XRP 4,85%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,267534 -1,6%
0,00003614 BTC 0,62%
723 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.504.421
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.999.116
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,265978 / $0,272589
Cung lưu thông
65.501.700 / 100.000.000
TOMO
USD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-08 0,195763 XDR N/A
2019-12-07 0,196222 XDR 0,195763 XDR
2019-12-06 0,192980 XDR 0,196222 XDR
2019-12-05 0,195804 XDR 0,192980 XDR
2019-12-04 0,191929 XDR 0,195804 XDR
2019-12-03 0,192600 XDR 0,191929 XDR
2019-12-02 0,191069 XDR 0,192600 XDR
2019-12-01 0,197846 XDR 0,191069 XDR
2019-11-30 0,210846 XDR 0,197846 XDR
2019-11-29 0,197068 XDR 0,210846 XDR
2019-11-28 0,197466 XDR 0,197068 XDR
2019-11-27 0,196597 XDR 0,197466 XDR
2019-11-26 0,187338 XDR 0,196597 XDR
2019-11-25 0,177349 XDR 0,187338 XDR
2019-11-24 0,198973 XDR 0,177349 XDR
2019-11-23 0,193335 XDR 0,198973 XDR
2019-11-22 0,205625 XDR 0,193335 XDR
2019-11-21 0,223248 XDR 0,205625 XDR
2019-11-20 0,228014 XDR 0,223248 XDR
2019-11-19 0,228755 XDR 0,228014 XDR
2019-11-18 0,253030 XDR 0,228755 XDR
2019-11-17 0,258891 XDR 0,253030 XDR
2019-11-16 0,250636 XDR 0,258891 XDR
2019-11-15 0,264012 XDR 0,250636 XDR
2019-11-14 0,288662 XDR 0,264012 XDR
2019-11-13 0,273682 XDR 0,288662 XDR
2019-11-12 0,276604 XDR 0,273682 XDR
2019-11-11 0,262187 XDR 0,276604 XDR
2019-11-10 0,273270 XDR 0,262187 XDR
2019-11-09 0,267636 XDR 0,273270 XDR
2019-11-08 0,274035 XDR 0,267636 XDR