Tiền ảo: 5917
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.500.599.508 $ -0,32%
Lưu lượng 24 giờ: 50.469.586.900 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,68%
XRP 5,76%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,312267 -0,68%
0,00003944 BTC 0,0%
630 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.413.848
KL giao dịch trong 24 giờ
$461.014
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,313823 / $0,323820
Circulating Supply
64.965.300 / 100.000.000
TOMO
USD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain (Tin tức)