Tiền ảo: 5939
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 224.230.665.669 $ 3,631%
Lưu lượng 24 giờ: 51.591.715.235 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,52%
XRP 5,63%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0,309308 -0,2096%
0,00003752 BTC -3,574%
635 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.158.931
KL giao dịch trong 24 giờ
$540.955
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,308778 / $0,314416
Circulating Supply
64.999.500 / 100.000.000
TOMO
USD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

Sàn giao dịch TomoChain

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00003731 BTC
0.27% 3.370 $ 19.108 $
125.985 $
409264,065 TOMO
23,27% Gần đây
2
0 $
0,3085 USDT
0.84% 2.106 $ 21.704 $
53.413 $
172889,654 TOMO
9,86% Gần đây
3
0 $
0,00003756 BTC
0.29% 287 $ 1.197 $
33.662 $
108611,284 TOMO
6,22% Gần đây
4
0 $
0,01689 BNB
1.52% 352 $ 4.029 $
6.685 $
21676,442 TOMO
1,23% Gần đây
5
0 $
0,001754 ETH
0.31% 79 $ 1.429 $
13.152 $
42441,841 TOMO
2,43% Gần đây
6
0 $
0,30927 USDT
0.74% 489 $ 612 $
15.641 $
50497,028 TOMO
2,89% Gần đây
7
0 $
0,3074 USDT
1.64% 191 $ 1.283 $
1.742 $
5664,361 TOMO
0,32% Gần đây
8
0 $
0,0017497 ETH
0.98% 262 $ 339 $
1.163 $
3762,118 TOMO
0,21% Gần đây
9
0 $
0,00003753 BTC
1.03% 213 $ 670 $
140.084 $
452349,158 TOMO
25,87% Gần đây
10
0 $
0,30991333 USDT
1.97% 434 $ 337 $
101.066 $
325605,658 TOMO
18,66% Gần đây
11
0 $
0,00177216 ETH
0.63% 318 $ 225 $
48.567 $
155124,573 TOMO
8,97% Gần đây
12
0 $
0,31073 NUSD
2.26% 16 $ 14 $
0 $
0,606 TOMO
0,00% khoảng 1 giờ trước
13
0 $
0,017142 BNB
0.8% 581 $ 233 $
333 $
1072,200 TOMOB
0,06% khoảng 3 giờ trước
14
0 $
0,3101 USDC
4.18% 0 $ 2.339 $
548 $
1768,257 TOMO
khoảng 8 giờ trước
15
0 $
0,00178345 ETH
0.77% 271 $ 471 $
94 $
303,668 TOMO
khoảng 5 giờ trước -
16
0 $
0,3122 USDT
65.38% 294 $ 0 $
192 $
615,430 TOMO
khoảng 8 giờ trước -
17
0 $
0,00003823 BTC
99.97% 0 $ 0 $
112 $
357,631 TOMO
khoảng 15 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale